:

Vad innebär säkerhetsarbete?

Innehållsförteckning:

  1. Vad innebär säkerhetsarbete?
  2. Kan man göra karriär inom polisen?
  3. Vem ansvarar för kommunens systematiska olycks och säkerhetsfrågor?
  4. Hur kommer man in i SÄPO?
  5. Hur är det att jobba som utredare polisen?

Vad innebär säkerhetsarbete?

Säkerhetsarbete är ett branschområde som täcker in arbeten där man på olika sätt sysslar med olyckor och brott – både förebyggande innan de har skett, och med räddnings- och utredningsarbete efter någonting sånt har hänt.

Kan man göra karriär inom polisen?

Utöver olika chefs- och befälsroller kan du till exempel arbeta som; spanare, brottsoffersamordnare, områdespolis, ingripandepolis, kommunpolis, supporterpolis, sjöpolis, trafikpolis, insatspolis, polis i utlandstjänst, gränspolis, kriminaltekniker, sambandsman, hundförare, polisryttare, bombtekniker, ...

Vem ansvarar för kommunens systematiska olycks och säkerhetsfrågor?

Kommunstyrelsen har ett samordnande ansvar för kommunens kris- och säkerhetsarbete. Enligt lagen ska kommuner (och landsting) bl. a. Analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i kommunen re- spektive landstinget och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten.

Hur kommer man in i SÄPO?

För att kunna jobba vid Säkerhetspolisen måste du vara svensk medborgare, eftersom alla befattningar är placerade i säkerhetsklass. Det betyder också att du som är aktuell för en befattning går igenom en säkerhetsprövning med registerkontroll och att du måste bli godkänd i den för att få anställning.

Hur är det att jobba som utredare polisen?

Oavsett tjänst så får man som utredare hålla förhör, söka efter bevis, delta i husrannsakningar, verkställa beslag och hålla kontakt med åklagare och andra myndigheter. För att bli forensiker inom Polismyndigheten behöver man en akademisk utbildning inom det aktuella arbetsområdet, vanligen inom it, kemi eller biologi.