:

Vad finns det för jobb inom reklam?

Innehållsförteckning:

  1. Vad finns det för jobb inom reklam?
  2. Hur mycket får man när man delar ut reklam?
  3. Hur gammal måste man vara för att jobba på Svensk Direktreklam?
  4. Vad heter dom som jobbar med reklam?
  5. Vad gör en art director?
  6. Vad gör man som reklamutdelare?
  7. Var gör man reklam?

Vad finns det för jobb inom reklam?

Att jobba inom reklambranschen förknippas ofta med att jobba på en reklambyrå, mediebyrå eller digitalbyrå. Arbetet och specialiseringen skiljer sig åt från marknadsföring, profilering och målgruppsanalys till varumärkesbyggande Det kan vara specialiserad marknadsföring på internet, eller arbeten business to business.

Hur mycket får man när man delar ut reklam?

Hur ser lönen ut? Enligt SDR (Svensk Direktreklam) är timlönen som minst 76 kr men det finns rapporter om att lönen är 80-100 kr per vecka. Det är alltså en riktigt dålig lön. Att dela ut tidningar ger bättre betalt med en ”heltidslön” på omkring 22 0 kr före skatt.

Hur gammal måste man vara för att jobba på Svensk Direktreklam?

När du börjar arbeta hos oss på Svensk Direktreklam hamnar du i gott sällskap! Med tusentals utdelare runt om i landet, varav de flesta är mellan 13-18 år, är Svensk Direktreklam en av Sveriges största ungdomsarbetsgivare. För att få börja som reklamutdelare på Svensk Direktreklam måste du ha fyllt 13 år.

Vad heter dom som jobbar med reklam?

Vanliga arbetsplatser är reklambyråer och kommunikationsavdelningar. Exempel på uppdrag kan vara att ta fram en grafisk profiler och koncept för reklamkampanjer.

Vad gör en art director?

En Art Director, eller AD, ansvarar för utformandet av de visuella delarna i exempelvis en reklamkampanj eller ett koncept. Art Directors arbetar traditionellt på reklambyråer men kan idag även arbeta på mediaföretag, förlag och inom TV- och filmbranschen.

Vad gör man som reklamutdelare?

Reklamutdelare arbetar ofta nära sin bostad, men ibland arbetar reklamutdelare med att dela ut reklam i ett större geografiskt område. Jobbet är fysiskt krävande och måste utföras i alla väder.

Var gör man reklam?

Man kan marknadsföra sig genom olika typer av kanaler på internet som via mail eller i olika gratis appar. Det görs även reklam på många hemsidor. Affilate är ett annat sätt att marknadsför. Via de sociala medierna som facebook, twitter, google för att nämna några.