:

Vad kan man jobba med om man kan mycket språk?

Innehållsförteckning:

  1. Vad kan man jobba med om man kan mycket språk?
  2. Varför är det viktigt att ha ett språk?
  3. På vilka arbetsplatser kan det vara bra att kunna tala andra språk än bara svenska?
  4. Vad gör en språkforskare?
  5. Vad finns det för fördelar med att vara flerspråkig?
  6. Vad gör en översättare?
  7. Hur mycket tjänar en språkkonsult?

Vad kan man jobba med om man kan mycket språk?

Du kan till exempel arbeta som översättare, tolk, retorikkonsult eller med professionell språkgranskning åt organisationer och företag. Exempel på arbetsgivare är EU, multinationella företag, myndigheter och organisationer som anordnar internationella möten. Du kan också undervisa i språk som lärare på olika nivåer.

Varför är det viktigt att ha ett språk?

Språkkunskaper är en förutsättning för hållbar utveckling på alla områden - ekonomi, ekologi, jämställdhet, fred, med flera. Goda kunskaper i stora språk behövs vid förhandlingsborden, och den som dessutom kan samtala förtroligt på något ytterligare språk har chans att påverka på djupet.

På vilka arbetsplatser kan det vara bra att kunna tala andra språk än bara svenska?

Många unga svenskar vill lära sig nya språk. Och det kan hjälpa att hitta ett bra jobb. Företaget Ikea till exempel är en populär arbetsplats bland unga människor. Om man söker jobb på Ikea är det ett plus att prata ett annat språk.

Vad gör en språkforskare?

Man kan till exempel arbeta som översättare, tolk eller med professionell språkgranskning åt organisationer och företag, det vill säga som korrekturläsare. Det bedrivs även en hel del språkvetenskaplig forskning på högskolor och universitet runt om i Sverige och man kan ha titeln "språkforskare".

Vad finns det för fördelar med att vara flerspråkig?

– Forskningen har visat att barn som växer upp som flerspråkiga är mer kreativa, får lättare att ta till sig nya språk och har en större metaspråklig medvetenhet. Den metaspråkliga medvetenheten innebär att barnen i större utsträckning kan diskutera och reflektera kring språket och inte bara använda det.

Vad gör en översättare?

Som Översättare eller Translator arbetar du med att översätta skriven text eller tal, exempelvis på film, från ett språk till ett annat. Det kan vara facktexter, informationsmaterial eller skönlitterära texter.

Hur mycket tjänar en språkkonsult?

36 300 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer.