:

Kan man ta cellprov själv?

Innehållsförteckning:

  1. Kan man ta cellprov själv?
  2. Varför gör man Kolposkopi?
  3. Hur tar man HPV test själv?
  4. Hur tar man HPV test hemma?
  5. Kan man se cancer vid kolposkopi?

Kan man ta cellprov själv?

Ibland kan HPV orsaka cellförändringar i livmoderhalsen. Tidigare har du fått en kallelse till cellprov på barnmorskemottagningen. Nu får du istället ett test som du tar själv hemma och skickar in. Egenprovtagningen är lika säker för att upptäcka HPV som ett prov på en barnmorskemottagning.

Varför gör man Kolposkopi?

Varför görs en kolposkopiundersökning? En kolposkopi är en nödvändig fortsatt undersökning om det i cellprovet (Papaprovet) finns klart avvikande eller upprepade lindriga fynd. Undersökningen är också nödvändig om man i de yttre könsorganen, slidan eller livmodermunnen med blotta ögat ser avvikande förändringar.

Hur tar man HPV test själv?

Märk provröret med streckkodsetiketten. Ta ut provpinnen ur förpackningen och håll mitt över markeringen. Vidrör inte den del som är täckt med bomull. För in provpinnen 5 cm i slidan och snurra mot slidans vägg ett par varv.

Hur tar man HPV test hemma?

Självprovtagning av HPV

  1. Du får ett brev hem med en kallelse till att beställa provtagningsmaterial via 1177. ...
  2. Du tar provet själv hemma och skickar det till ett laboratorium för analys. ...
  3. Provsvar kommer på 1177 e-tjänster inom 28 dagar efter att du skickat in ditt prov.

Kan man se cancer vid kolposkopi?

Hos unga kvinnor, och i cellprovet för cytologi som tas efter 40 års ålder, kan HPV-negativa körtelcellsförändringar påträffas. I dessa fall bör patienten utredas med kolposkopi med biopsier eftersom HPV inte alltid kan påvisas i adenocarcinom i cervix.