:

Vad krävs för att bli livsmedelsinspektör?

Innehållsförteckning:

  1. Vad krävs för att bli livsmedelsinspektör?
  2. Vilka arbetar på Livsmedelsverket?
  3. Är Livsmedelsverket en myndighet?
  4. Vem har gjort Livsmedelsverket?
  5. Vad är läke och Livsmedelstekniker?
  6. Vilka har ansvar för kontrollen av livsmedel i Sverige?

Vad krävs för att bli livsmedelsinspektör?

Oavsett vilken utbildningsbakgrund du har, behöver du djupa kunskaper om livsmedelslagstiftning, livsmedelskontroll samt juridik kopplad till området för att få anställning som livsmedelsinspektör. Bra grundkompetens får du bl a på gymnasiets Naturvetenskapsprogrammet eller Restaurang- och livsmedelsprogrammet.

Vilka arbetar på Livsmedelsverket?

Livsmedelsverket arbetar idag cirka 630 personer; drygt 330 på huvudkontoret i Uppsala och 300 i livsmedelskontrollen, på slakterier och gränskontrollerna runt om i landet.

Är Livsmedelsverket en myndighet?

Om Livsmedelsverket Myndigheten ska bland annat värdera, hantera och kommunicera både nyttan och riskerna med maten. Livsmedelsverket ska också integrera miljöaspekter i sitt arbete och därmed bidra till ett hållbart samhälle.

Vem har gjort Livsmedelsverket?

Vi är en statlig myndighet och på många av våra sidor anges vilka vetenskapliga källor vi använder. Du kan läsa mer om Livsmedelsverkets verksamhet och uppdrag på vår webb. Välkommen igen om du har fler frågor.

Vad är läke och Livsmedelstekniker?

Utbildningen ger dig både praktiska och teoretiska färdigheter inom läke-och livsmedelsrelaterad produktion. Kurserna omfattar hela kedjan från råvara till produkt med hygienkrav, processteknik och processkemi. Du får även kännedom om den lagstiftning som gäller inom området.

Vilka har ansvar för kontrollen av livsmedel i Sverige?

Livsmedelsverket ska leda, samordna och följa upp livsmedelskontrollen. Det innebär bland annat att ge stöd och vägledning till samtliga myndigheter inom livsmedelskontrollen. Offentlig kontroll av anläggningar som ska godkännas enligt artikel 4 i förordning (EG) nr : slakterier.