:

Vilka jobb finns inom Säpo?

Innehållsförteckning:

  1. Vilka jobb finns inom Säpo?
  2. Hur är det att vara spion?
  3. Är Säpo poliser?
  4. Hur skuggar man gymnasiet?
  5. Är spioner kombattanter?

Vilka jobb finns inom Säpo?

Säkerhetspolisen arbetar till exempel tekniker, IT-specialister, samhällsvetare, jurister, ingenjörer och psykologer. Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och eftersträvar också en jämn könsfördelning bland våra medarbetare.

Hur är det att vara spion?

En agent är en person som har i uppdrag att samla information om Sverige och svenska förhållanden, och delge informationen till en utländsk säkerhetstjänst. Varje år utsätts personer i Sverige för värvningsförsök, en process som kan delas upp i sex steg.

Är Säpo poliser?

Säkerhetspolisen är Sveriges nationella säkerhetstjänst med ett uppdrag som polismyndighet. Säkerhetspolisen förebygger och avslöjar brott mot Sveriges säkerhet, bekämpar terrorism och skyddar den centrala statsledningen.

Hur skuggar man gymnasiet?

Du kan själv kontakta skolan med frågan när det passar att du kommer på "skuggning", viktigt att uppge VILKET PROGRAM och även inriktning du vill skugga på. Du kan ha önskemål om du vill skugga i åk1, 2 eller 3. Be om flera alternativa datum när det passar med "skuggningen".

Är spioner kombattanter?

Under krigstillstånd kan personer från en militärmakt uppträda utan rätt uniform, dvs civil eller annan makts klädsel, och kan därför bli betraktade som spioner och åtnjuter inte samma skydd av Haag-/Genèvekonventionen som ordinarie uniformerade krigsfångar gör, utan betraktas som "illegal kombattant", och har i ...