:

Hur betalar man med rekvisition?

Innehållsförteckning:

 1. Hur betalar man med rekvisition?
 2. Hur skriver man en rekvisition?
 3. Hur länge gäller en rekvisition?
 4. Vilka regler gäller vid rekvisition av läkemedel?
 5. Vad är läkemedel på rekvisition?
 6. Vad betyder rekvisition av läkemedel?

Hur betalar man med rekvisition?

Rekvirering av bidrag Intäkter av bidrag ska rekvireras. En rekvisition innebär, till skillnad från fakturering, att vi inte kräver betalning utan anhåller om att få de för oss beviljade medel, läs mer i Ekonomihandboken i avsnitt Inkomster av anslag, bidrag och avgifter.

Hur skriver man en rekvisition?

2.1 Vad ska en rekvisition innehålla?

 1. Rekvisitionen ska vara i original, beställaren behåller kopian som bevis.
 2. Datumet för utfärdande bör ligga inom rimlig tid för när inköpet genomförs. ...
 3. Referens till den som ska sakgranska fakturan.
 4. Underskrift av behörig chef, ansvarig attestant.
 5. Namnet på den person som handlar.

Hur länge gäller en rekvisition?

Hur länge räcker rekvisitionen? Rekvisitionens belopp kan användas från ett till fem år, beroende på hur lång tid du behöver använda hårersättning. På rekvisitionen står hur länge den gäller. För att få en ny rekvisition kontaktar du din specialistläkare som gör en ny bedömning.

Vilka regler gäller vid rekvisition av läkemedel?

Endast legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal godkända av verksamhetschef är behöriga att rekvirera läkemedel. Observera att den som rekvirerar läkemedel inte samtidigt bör vara kontrollansvarig för narkotikahanteringen.

Vad är läkemedel på rekvisition?

Läkemedel på rekvisition är föremål för årligen återkommande upphandlingar. Genom att beställa upphandlade läkemedel kan sjukvården spara avsevärda belopp. Som en följd av den avreglerade apoteksmarknaden åligger det inte längre apoteket att välja rätt vara vid beställning på rekvisition.

Vad betyder rekvisition av läkemedel?

För hälso- och sjukvården och tandvården. Att förskriva läkemedel är att skriva recept. Att rekvirera läkemedel är att beställa läkemedel från apotek.