:

Hur uppgraderar man SMHI?

Innehållsförteckning:

  1. Hur uppgraderar man SMHI?
  2. Vad har hänt med SMHI appen?
  3. Kan inte öppna SMHI?
  4. När uppdateras SMHIs prognoser?
  5. Hur finansieras SMHI?

Hur uppgraderar man SMHI?

Uppgradera för ökad nytta Ta del av nyheterna och enkelheten genom en snabb uppgradering. För dig som inte redan har SMHI-appen finns den att ladda ner på Google Play (Android) eller App Store (iPhone).

Vad har hänt med SMHI appen?

För närvarande är det driftstörningar på vissa av våra vädertjänster på smhi.se och väderapparna för iPhone/Android. Vi beklagar detta och jobbar med att lösa problemen. Använder klart.se på mobilen. Funkar alltid å krånglar alldrig.

Kan inte öppna SMHI?

Conversation. Vi har just nu problem med vår väder-app till Android. SMHI har skickat en uppdaterad version av appen till Google. Så snart Google har verifierat appen finns den tillgänglig i Google Play.

När uppdateras SMHIs prognoser?

Nu ska SMHIs nya varningssystem lanseras Lanseringen av SMHIs nya system för konsekvensbaserade vädervarningar är planerad till tisdagen den 26:e oktober 2021 kl. 12.00.

Hur finansieras SMHI?

SMHIs verksamhet finansieras i huvudsak på tre sätt; via anslag från staten, via uppdrag från andra myndigheter och genom affärsverksamhet på företagsekonomiska grunder.