:

Vilka församlingar tillhör Stockholms stift?

Innehållsförteckning:

  1. Vilka församlingar tillhör Stockholms stift?
  2. Vilken kyrka är jag Kyrkobokförd i?
  3. Är vissa församlingar?
  4. Vilken socken tillhör jag?
  5. Vad är biskopens uppgift?

Vilka församlingar tillhör Stockholms stift?

Stockholms stift
Storkyrkan.
Antal pastorat56 (2014)
Antal församlingar61 (2014)
Vapen

Vilken kyrka är jag Kyrkobokförd i?

Folkbokföringen omfattar inte längre uppgift om församling utan bara uppgift om län och kommun. Därför är inte hela LKF-koden utskriven på deklarationsblanketten som vi varit vana vid. Denna länk kan du använda om du tillhör den församling som är kopplad till din hemadress.

Är vissa församlingar?

Församlingar är organiserade på olika sätt i olika samfund. I vissa frikyrkor är församlingarna fristående och oberoende (kongregationalism), inom andra, som Equmeniakyrkan och Evangeliska Frikyrkan, organiseras församlingarna i distrikt.

Vilken socken tillhör jag?

Socken-Sök är databasen som hjälper dig att snabbt hitta bland socknar, härader, kommuner, landskap och län. Exempel på frågor som du kan få svar på: Var en socken är belägen (härad, kommun, landskap och län) Vilka socknar som finns i en viss kommun eller ett visst härad.

Vad är biskopens uppgift?

Ärkebiskopen har ett särskilt ansvar som Svenska kyrkans främsta företrädare nationellt och internationellt, men har också tillsyn över de sex församlingarna i Uppsala kontrakt och fungerar som ordförande i domkapitlet i Uppsala. Biskopen i Uppsala stift har pastoral tillsyn över resterande Uppsala stift.