:

Hur långt från Darttavlan ska man stå?

Innehållsförteckning:

  1. Hur långt från Darttavlan ska man stå?
  2. Varför 501 i dart?
  3. Var dart en?
  4. Hur räknas poäng i dart?
  5. Är Dart korsord?

Hur långt från Darttavlan ska man stå?

Spel och redskap Darttavlan skall placeras med sektor 20 rakt uppåt, så att höjden längs lodlinjen mellan tavlans mitt och golvet mäter 173 cm. Kastavståndet skall vara 237 cm, räknat från tavlans framsida till kastmarkeringens bortre punkt.

Varför 501 i dart?

501 eller 301 Detta sker antingen genom att de singlar en slant, singling, eller genom middling. Middling innebär att spelarna kastar varsin pil mot ”bullen” (bull's eye) och den spelare vars pil kommer närmast börjar. Båda spelarna börjar på 501 poäng per ”leg”.

Var dart en?

dart i ordbok från 1870 Betydelse: Ett fordom brukligt stickvapen med kort, rak klinga, och af flera slag. Betydelse: Ett slags fordom bruklig dolk.

Hur räknas poäng i dart?

Varje spelare kastar tre dartpilar och varje gång han träffar så dras summan av poängen ifrån de ursprungliga 501 poängen. Bull´s eye räknas som 50 poäng och ringarna utanför räknas som 25 poäng. Den spelare som först når ner till noll poäng är vinnare.

Är Dart korsord?

dart i ordbok från 1870

  • Betydelse: Ett fordom brukligt stickvapen med kort, rak klinga, och af flera slag. Synonymer: dolk, stilett.
  • Betydelse: Ett slags fordom bruklig dolk. Synonymer: kniv, dolk, stilett.