:

Vad betyder CIF incoterms?

Innehållsförteckning:

  1. Vad betyder CIF incoterms?
  2. Vad betyder leveransvillkor CIP?
  3. Vad är det för skillnad på DDP och DAP?
  4. Vad är FOB Value?
  5. Vad betyder leveransvillkor FCA?

Vad betyder CIF incoterms?

CIF - Cost, insurance and freight (Namngiven destionationshamn - endast sjötransport) Säljaren står för alla kostnader, inkluderat försäkring, och frakt fram till angiven destinationshamn. Köparen står för risken från och med att godset är levererat ombord på fartyget.

Vad betyder leveransvillkor CIP?

Leveransvillkoret är ett av flera i den samling internationella handelstermer som kallas Incoterms. För varutransporter som skickas med CIP som fraktvillkor gäller att säljaren bär ansvar för alla kostnader – inklusive försäkring – fram till dess att godset har lastats hos den första transportören i fraktkedjan.

Vad är det för skillnad på DDP och DAP?

Skillnaden mellan DDP och DAP Vid leveranser som skickas med DDP som fraktvillkor, förbinder sig säljaren att leverera godset tullklarerat och klart – därav benämningen Delivered Duty Paid. I DAP Incoterms bär säljaren däremot inget ansvar för förtullning i mottagarlandet. Detta ligger istället på köparen.

Vad är FOB Value?

FOB (Free On Board på engelska) betyder fritt ombord. Det är en hamn-till-dörr transport. Din leverantör är därmed ansvarig för alla lokala kostnader. Dessa inkluderar transport till hamnen, hantering av frakten och tullklarering i ursprungslandet, när du handlar med FOB-villkor.

Vad betyder leveransvillkor FCA?

FCA – Free Carrier (hos transportören) (med angiven plats) Det är säljarens uppgift att leverera varorna till fraktförare kontrakterad av köparen vid en överenskommen tid och plats. Detta bör noggrant anges i köpeavtalet. Säljaren måste även exportklarera varorna. FCA kan användas för alla transportslag.