:

Hur kan man jobba med CSR?

Innehållsförteckning:

  1. Hur kan man jobba med CSR?
  2. Vad syftar CSR och Code of Conduct till?
  3. Är CSR frivilligt?
  4. Varför finns Code of Conduct?
  5. Hur många företag jobbar med CSR?
  6. Vad betyder CSR på svenska?

Hur kan man jobba med CSR?

Konkreta tips för ditt CSR-arbete Fundera över ditt företags resurser och förutsättningar och vad ditt företag har möjlighet att påverka. Tänk på att inte ta på dig alltför stora åtaganden i början. Gå igenom ditt produktsortiment. Hur ser produktionsprocessen ut för att ta fram din produkt?

Vad syftar CSR och Code of Conduct till?

Vad innebär Corporate Social Responsibility (CSR) och Code of Conduct? CSR och Code of Conduct program implementeras av företag för att se till att alla delar av ens operation följer gängse regler och lagar (som tex. arbetsrätt), och att arbetet sker säkert och etiskt.

Är CSR frivilligt?

Åkerinäringen är en bransch som brottas med tuffa villkor och utmaningar. Inte minst när det gäller internationella transporter. Allt för ofta lyfts frågor om företagens sociala ansvar och Corporate Social Responsibility, CSR.

Varför finns Code of Conduct?

Uppförandekoden finns till för att företaget eller importören ska kunna försäkra sig om att deras produkter är tillverkade under goda arbetsförhållanden och innefattar vanligtvis krav och riktlinjer för arbetsmiljö, förbud mot barnarbete, brandsäkerhet, arbetstider, löner och fackföreningsfrihet.

Hur många företag jobbar med CSR?

Desto fler av företagen, 25 procent, har enligt studien en CSR-ansvarig chef och ungefär 40 procent av företagen arbetar systematiskt med CSR och informerar om arbetet på hemsidan. Men även den senare siffran är låg vid en internationell jämförelse.

Vad betyder CSR på svenska?

I den fortsatta framställningen kommer hållbart företagande att användas synonymt med CSR (Corporate Social Responsibility).