:

Vad har Estland för statsskick?

Innehållsförteckning:

 1. Vad har Estland för statsskick?
 2. Vad heter Estland i Tallinn?
 3. Vad växer på marken i Estland?
 4. När tillhörde Estland Sovjet?
 5. Vad har Estland för naturtillgångar?

Vad har Estland för statsskick?

Parlamentarism EnhetsstatParlamentarisk republik Estland/Statsskick

Vad heter Estland i Tallinn?

På estniska heter Estland “Eesti”.

Vad växer på marken i Estland?

Ekonomi och näringsliv

 • Jordbruk. År 2011 var de odlade grödorna i storleksordning: vete, korn, potatis, raps, havre och råg. ...
 • Skogsbruk. Skogen är Estlands viktigaste naturtillgång. ...
 • Fiske. I Estland utövas fiske i ganska liten skala. ...
 • Råvarutillgångar och energiförsörjning. ...
 • Industri. ...
 • Utrikeshandel.

När tillhörde Estland Sovjet?

1918 lyckades landet göra sig självständigt, men friheten blev kortvarig. 1940 ockuperades landet av Sovjetunionen, 1941 av Tyskland och 1944 åter av Sovjet. Därefter inlemmades Estland som en delrepublik i Sovjetunionen med hårt politiskt förtryck.

Vad har Estland för naturtillgångar?

Naturtillgångar och energi I nordöstra Estland finns ett av världens största utvinningsbara lager av oljeskiffer. Det används för driften av el- och värmekraftverk och för gas-, olje- och bensinutvinning. Estland har också Europas största fyndigheter av fosforit, en råvara för gödningsmedel och andra kemiska produkter.