:

Vart skickar man brev till Migrationsverket?

Innehållsförteckning:

 1. Vart skickar man brev till Migrationsverket?
 2. Vad innebär norskt medborgarskap?
 3. När ska du ansöka om medborgarskap?
 4. Vad innebär dubbelt medborgarskap?
 5. Kan du bli norsk medborgare efter 1 september 2006?

Vart skickar man brev till Migrationsverket?

 • Arlanda. Asylprövningsenheten. Box 904. 195 05 Arlandastad. ...
 • Boden. Asylprövningsenheten. Box 103. 961 22 Boden. ...
 • Boden. Förvaltningsprocessenheten. Box 103. 961 22 Boden. ...
 • Boden. Mottagningsenheten. Box 103. 961 22 Boden. ...
 • Flen. Förvaret. Box 209. ...
 • Flen. Mottagningsenheten. Box 209. ...
 • Gävle. Förvaret. Box 4. ...
 • Göteborg. Ankomstenhet 2. Box 1087.

Vad innebär norskt medborgarskap?

Att ha norskt medborgarskap medför vissa rättigheter och skyldigheter. Bland annat är det endast personer som har norskt medborgarskap som har rätt att rösta i och ställa upp i val till stortinget. Vidare kan norska medborgare kallas in för värnplikt, få norskt pass och ha rätt till konsulärt bistånd utomlands.

När ska du ansöka om medborgarskap?

När du ska ansöka om medborgarskap måste du bifoga ett intyg från polisen (politiattest). Det ansöker du om hos polisen. Du måste ange syfte när du ansöker om intyget. Syftet kan vara ”ansökan om medborgarskap”, ”anmälan om medborgarskap” eller ”anmälan om att få tillbaka norskt medborgarskap”. Du väljer det som är relevant för dig.

Vad innebär dubbelt medborgarskap?

Dubbelt medborgarskap innebär att du är medborgare i mer än ett land. Den som till exempel blir svensk medborgare kan således behålla sitt tidigare medborgarskap om lagen i det andra landet tillåter detta. Det kan medföra risker eller problem att ha dubbla medborgarskap.

Kan du bli norsk medborgare efter 1 september 2006?

Alla barn som är födda eller föds efter 1 september 2006 har blivit eller blir norska medborgare vid födseln om pappan eller mamman är norsk medborgare. Om du är född före 1 september 2006 kan du kontrollera om du är norsk medborgare hos Utlendingsdirektoratet (UDI), som är den myndighet som handlägger frågor om medborgarskap i Norge.