:

Hur gammal får barnet vara för att ta ut föräldrapenning?

Innehållsförteckning:

  1. Hur gammal får barnet vara för att ta ut föräldrapenning?
  2. Vilka föräldradagar brinner inne?
  3. Kan man ta ut föräldrapenning retroaktivt?
  4. Hur år smartast att ta ut föräldrapenning?
  5. När brinner dagar inne?
  6. Hur många dagar på sjukpenningnivå har man?
  7. Måste man ta ut 5 dagar efter 1 är?
  8. Kan man ta ut lägsta dagar på helgen?
  9. Hur får pappan sina 10 dagar?

Hur gammal får barnet vara för att ta ut föräldrapenning?

Du kan ta ut föräldrapenning till och med den dag barnet fyller 12 år eller när barnet slutar i årskurs 5 i grundskolan. Men från och med barnets 4‑årsdag kan ni bara spara 96 dagar sammanlagt. Om du har tvillingar kan ni spara 132 dagar sammanlagt.

Vilka föräldradagar brinner inne?

För barn födda t.o.m. 2013 går dagarna att ta ut till dess barnet fyller 8 år eller slutar första klass. För barn födda fr. o.m. 2014 kan dagarna användas till dess barnet fyller 12 år eller slutar årskurs 5. Dagar som inte använts efter dessa tidpunkter kan inte betalas ut, utan brinner inne.

Kan man ta ut föräldrapenning retroaktivt?

Rörande föräldrapenningen är huvudregeln att man inte kan få den retroaktivt. Försäkringskassan måste dock göra en utredning i varje enskilt fall och om det finns särskilda skäl kan man få det retroaktivt. Det är inte omöjligt att er situation skulle falla under undantaget.

Hur år smartast att ta ut föräldrapenning?

Så här ska du ta ut föräldrapenning smartast: Om du vill ha ut max av din föräldrapeng ska du ta ut sju föräldradagar varje vecka – ja du ska även ta ut föräldrapenning på helgen, då föräldrapengen är kalenderbaserad och inte dagsberäknande som lönen hos arbetsgivaren.

När brinner dagar inne?

– Föddes ditt barn efter 1 januari 2014 kommer dina sparade föräldradagar brinna inne när ditt barn fyllt 12 år. – Föddes ditt barn innan 1 januari 2014 kan du bara ta av dina föräldradagar tills det att ditt barn fyllt 8 år.

Hur många dagar på sjukpenningnivå har man?

Två olika sorters dagarsjukpenningnivå och lägstanivå Du får ersättning baserad på din lön för 390 av dagarna. För 90 av dagarna får alla lägstanivån som är 180 kronor/dag. Du eller ni måste börja med att ta ut minst 180 av dagarna på sjukpenningnivå innan lägstanivå-dagarna kan tas ut.

Måste man ta ut 5 dagar efter 1 är?

Viktigt att skydda din SGI anmäler dig på Arbetsförmedlingen senast samma dag som ditt barn fyller 1 år. tar ut hel föräldrapenning minst 5 dagar per vecka från och med ditt barns 1‑årsdag.

Kan man ta ut lägsta dagar på helgen?

Ja, det kan du. Lägstanivådagar kan du använda på helger, även om du inte brukar arbeta då. Du kan även ta ut föräldraledighet på sjukpenningnivå men då måste du även även göra det på minst en sammanhängande dag till exempel fredag, lördag och söndag eller lördag, söndag och måndag.

Hur får pappan sina 10 dagar?

För att kunna ansöka om 10-dagar på Mina sidor måste båda föräldrarna ha svenska personnummer eller samordningsnummer. Om du har svenskt personnummer eller samordningsnummer men inte den andra föräldern kan du istället ansöka på blankett. Ring kundcenter på 0771‑524 524 för att beställa en blankett.