:

Hur kunde Rom bli ett imperium?

Innehållsförteckning:

  1. Hur kunde Rom bli ett imperium?
  2. Hur styrdes den romerska republiken?
  3. Har Caesar egen?
  4. Hur kunde Rom erövra så många områden?
  5. Vilket folk tillhörde de romerska Latinarna?
  6. Vad gjorde Cassius?
  7. Hur levde slavarna under antikens Grekland?
  8. Vilket år gick Västrom under?

Hur kunde Rom bli ett imperium?

Omkring 200 före Kristus var hela Italien romerskt. Genom krigen med Kartago i Nordafrika blev Rom den starkaste sjömakten i Medelhavet och kunde efter hand lägga under sig alltfler områden och riken.

Hur styrdes den romerska republiken?

Den romerska republiken Rom styrdes till en början av kungar, men i slutet av 500-talet f.Kr infördes republik. Makten låg då hos senaten som styrdes av två folkvalda konsuler. Det fanns också en folkförsamling, men den hade inte så stor makt.

Har Caesar egen?

Caesar hade bjudit in Kleopatra. Många retade sig på att hon kom med deras lille son Caesarion. Efter att Caesar gjort sig själv till diktator växte oppositionen mot honom. Vid ett möte i senaten år 44 f.Kr blev han mördad av en grupp sammansvurna senatorer som ville återinföra republiken.

Hur kunde Rom erövra så många områden?

Rom hade en mycket stark statsmakt som med sin effektiva armé och flotta kunde utöka eller försvara landets gränser vid behov. De var också hårda och hänsynslösa mot sina fiender. Romarna var duktiga på att integrera erövrade folk och områden i sitt rike.

Vilket folk tillhörde de romerska Latinarna?

Latinarna var ett folk från Latium Vetus som sträckte sig från Rom längs kusten söderut i nuvarande Italien. De bodde i stadsstater och de hade latin som gemensamt språk samt gemensam religion.

Vad gjorde Cassius?

Tillsammans med Marcus Junius Brutus var han starkt delaktig i mordet på Julius Caesar år 44 f.Kr. Efter mordet gjorde Caesars anhängare under ledning av fältherren Octavianus, även känd som Augustus, uppror mot Cassius och hans anhängare vilket blev startskottet på ett blodigt inbördeskrig som Cassius förlorade.

Hur levde slavarna under antikens Grekland?

Det antika Grekland var uppbyggt på ett utvecklat system av slaveri. De flesta slavar var privat egendom och sysselsatta i jordbruket, men i Aten fanns också statsslavar- allt från vägarbetare till småbyråkrater…

Vilket år gick Västrom under?

Efter alla anfall och plundringar upphörde Västrom att finnas till år 476, när dess siste kejsare avsattes av sina soldater. Östrom, som kallades Bysans, var fortfarande starkt och enat. Västrom däremot delades upp i germanska kungariken som låg i ständiga krig med varandra.