:

Hur ser arbetsmarknaden ut för civilingenjör?

Innehållsförteckning:

  1. Hur ser arbetsmarknaden ut för civilingenjör?
  2. Vem kan kalla sig civilingenjör?
  3. Är det svårt att få jobb som civilingenjör?
  4. Hur får man jobb som civilingenjör?
  5. Är civilingenjör en titel?

Hur ser arbetsmarknaden ut för civilingenjör?

Civilingenjörens yrke är brett, och arbetsuppgifterna kan innebära allt från forskning och utveckling av ny teknik till produktionsplanering och marknadsföring. Med stigande erfarenhet får civilingenjören ofta chefs- eller företagsledande roller.

Vem kan kalla sig civilingenjör?

Ingenjör - är i Sverige inte ngn skyddad titel; vem som vill får kalla sig för en Ingenjör. Och Ja! Man kan efter en yrkeshögskoleutbildning läsa på högskolenivå. Några exempel på yrken som har skyddade yrkestitlar, i Sverige, är advokat, veterinär, auktoriserad tolk och fastighetsmäklare.

Är det svårt att få jobb som civilingenjör?

Enligt Statistiska Centralbyrån, SCB, finns det idag ganska många personer som arbetar i ett ingenjörsjobb utan att ha den formella utbildningen som ingenjör. Trots det verkar det svårt att få jobb som ingenjör utan relevant utbildning, i alla fall om man kikar på arbetsgivarnas jobbannonser.

Hur får man jobb som civilingenjör?

I kommunerna finner man civilingenjörer på tekniska eller ledande befattningar vid stadsbyggnadskontor, energiverk och fastighetskontor. Ingenjörsyrket är i hög grad internationellt. Svenska ingenjörer arbetar både som direktanställda vid utländska företag och vid svenska företag verksamma i utlandet.

Är civilingenjör en titel?

Här får du svaret! Högskoleingenjör+masterprogram ger dig examenstiteln Master of Science. Civilingenjör är inte en skyddad titel, så man får kalla sig det, men det kommer inte stå det i examensbevisen.