:

Vad triggar igång Njurstensanfall?

Innehållsförteckning:

  1. Vad triggar igång Njurstensanfall?
  2. Hur behandlas stenar vid njursten?
  3. Vilka är vanligaste symptomen vid njursten?
  4. När kan njursten bildas?
  5. Hur ofta drabbas man av njursten?

Vad triggar igång Njurstensanfall?

Ibland kan du ha urinvägsinfektion samtidigt. Njuren kan skadas om en sten hindrar urinen i två till tre veckor. Njurstenar kan bildas om du till exempel har druckit för lite vätska eller om du har blivit uttorkad av till exempel diarréer.

Hur behandlas stenar vid njursten?

Behandling vid njursten. Njurstenar som är mindre än sju millimeter kommer normalt ut av sig själva. Större stenar kan ”krossas” med hjälp av noninvasiv stötvågsbehandling, så kallad ESVL. Sitter stenarna för långt ner måste de dock plockas ut manuellt via urinröret vilket då sker under narkos.

Vilka är vanligaste symptomen vid njursten?

Symtom vid njursten. Vanligaste symptomet är stark smärta eller hugg i nedre delen av ryggen/flanken och ljumsken. Smärtan kommer ofta plötsligt och är vanligast under kvällen, natten och tidig morgon. Vid mycket stark smärta kan även yrsel, kallsvettning, illamående och kramper uppstå, ibland med andningssvårigheter som följd.

När kan njursten bildas?

Njursten kan bildas när urinen blir för koncentrerad, till exempel vid en mag-tarminfektion då man förlorar stora mängder vätska. Här är vätskeersättning viktigt för att balansera nivån av vätska, salter och mineraler.

Hur ofta drabbas man av njursten?

Njursten är vanligast i åldern 20-50 år och drabbar oftare män än kvinnor. ... Vid det läkarbesöket får man lämna urinprov och göra ett njurfunktionsprov. Dessutom tar läkaren ställning till om det behövs ytterligare röntgenundersökningar. Stenen kan krossas.