:

Hur skall betalning av kontraktssumman ske?

Innehållsförteckning:

  1. Hur skall betalning av kontraktssumman ske?
  2. Hur går en totalentreprenad till?
  3. Vad gäller vid fast pris?
  4. Vem är beställare och vem är byggherre?
  5. Varför ska man välja totalentreprenad?
  6. Är en offert ett fast pris?

Hur skall betalning av kontraktssumman ske?

Parterna har möjligheten att avtala på vilket sätt betalning skall ske. Huvudregeln i AB 92 är betalning med fast pris. I 6:10 sägs att betalning skall erläggas enligt betalningsplan och mot faktura. Beställaren har en rätt att hålla inne 5 % av kontraktssumman som betalas först när entreprenaden är godkänd.

Hur går en totalentreprenad till?

Detta är en entreprenad där entreprenören ansvarar för såväl projekteringen som utförande av arbetena. Entreprenören har ett funktionsansvar för entreprenaden, det vill säga entreprenören ansvarar för att objektet uppfyller avtalad funktion.

Vad gäller vid fast pris?

Ett fast pris innebär, som ordet antyder, att priset för de arbeten parterna avtalat om ska utföras till en på förhand bestämd summa. Har man ett skriftligt avtal behöver det sällan bli diskussion om vilket pris som gäller.

Vem är beställare och vem är byggherre?

Beställare är en civilrättslig term mellan två parter. En byggherre är beställare när denne enligt förfrågningsunderlag, beställning eller kontrakt beställer arbeten som utförs av konsult, entreprenör, leverantör eller uppdragstagare. I byggprojekt återfinns beställare på flera nivåer, de bildar kontraktskedjor.

Varför ska man välja totalentreprenad?

Om en generalentreprenad är dyrare eller billigare jämfört med en delad entreprenad beror på en rad omständigheter, men ofta blir generalentreprenaden billigare i slutändan. Särskilt om det handlar om ett större byggprojekt eller renovering som pågår över en tid, och om det skulle uppstå något problem längst vägen.

Är en offert ett fast pris?

Så kallat takpris är en variant av fast kostnad - men det är ganska ovanligt att man använder det. Även om man har avtalat om fast pris kanske man under arbetets gång kommer på att man vill ha, eller att det krävs, tilläggsarbeten. Det är bra om det i offerten framgår timkostnad för tilläggsarbeten.