:

Hur blir en blomma befruktad?

Innehållsförteckning:

  1. Hur blir en blomma befruktad?
  2. Vad blir det av pistillen?
  3. Hur kan växter få hjälp med pollineringen?
  4. På vilka sätt kan växter pollineras?
  5. Hur förökar sig blomväxter?
  6. Varför blommar blommor?

Hur blir en blomma befruktad?

Befruktning. Befruktning sker när två hanliga celler (spermier) vandrar ner i pollenslangen, den ena förenar sig med äggcellen (befruktning) och bildar ett fröembryo. Den andra förenas med två kärnor och bildar fröets näringsvävnad. Efter befruktningen växer fruktämnet till och bildar den färdiga frukten med frön i.

Vad blir det av pistillen?

Pistill är det kvinnliga könsorganet (honorganet) i en blomma. Varje blomma har en eller flera pistiller som sitter mitt i blomman. Pistillens bas är förtjockad och utgör fruktämnet med fröanlagen, fröämnena. Efter befruktning bildar fruktämnet frukten som innehåller ett eller många frön.

Hur kan växter få hjälp med pollineringen?

Pollinering kan ske med vindens hjälp men oftast behöver växterna hjälp av insekter. De lockar till sig insekter med hjälp av färg, doft, nektar och pollen. När insekterna samlar ihop födan rör de sig runt i blomman och pollenet kan överföras till pistillen. Om detta sker i samma blomma kallas det självpollinering.

På vilka sätt kan växter pollineras?

Pollinering är när pollenkorn från ståndaren (blommans hankönsorgan) förs över till pistillens märke (honkönsorganet). Där gror pollenkornet och en pollenslang växer ner i pistillen varpå befruktningen sker av blommans frö- eller fruktämne nere i pistillens bas och det bildas frön och fruktkött som är fröets näring.

Hur förökar sig blomväxter?

Växter kan fortplanta sig på två olika sätt. Ett sätt är att det växer ut en ny planta från en av växtens delar. Den nya plantan växer ut från en del av moderplantan och kommer att ha exakt samma gener: den blir en klon! Den här typen av fortplantning kallas könlös fortplantning.

Varför blommar blommor?

Blomman är den del av blomväxterna som används för fortplantning. Blommans funktion är att producera frön. Blommor är ofta färgglada eller doftande för att locka till sig insekter så att de kan bli pollinerade.