:

Vad gör en generator regulator?

Innehållsförteckning:

  1. Vad gör en generator regulator?
  2. Varför blir det växelström i en generator?
  3. Varför måste generatorn ha en spänningsregulator?
  4. Hur fungerar ett Laddrelä?
  5. Hur kollar man om generatorn fungerar?
  6. Varför klickar startmotorn?

Vad gör en generator regulator?

Regulatorn (även kallad laddningsregulator, laddrelä eller enbart relä) har till uppgift att reglera den utgående spänningen på generatorn så att batteriet får korrekt spänning.

Varför blir det växelström i en generator?

En generator omvandlar rörelse till elektricitet genom att en magnet snurrar inuti en spole. När magneten roterar varierar det magnetiska flödet genom spolen. Då sätts elektroner i rörelse — och vi får elektricitet.

Varför måste generatorn ha en spänningsregulator?

1. Att spänningsregulatorn/ laddningsregulatorn/ laddningsreläet inte har med laddningsströmmen att göra utan endast är en spänningsbegränsare som skall förhindra att laddningsspänningen blir högre än gasningsspänningen med överladdning/gasning som följd.

Hur fungerar ett Laddrelä?

En likströmsgenerator som är fast ansluten till ett batteri laddar ur batteriet mycket fort. Därför har man även ett backströmsrelä som bryter kontakten om generatorn står stilla. Dessa funktioner är sammanbyggda i ett elektromekaniskt ”relä”. För att justera laddningsspänning och strömgräns måste du öppna upp reläet.

Hur kollar man om generatorn fungerar?

Kontrollmät när generatorn laddar, på B+ och minus på generatorn och jämför med värdet på plus och minus på batteriet. Om värdet på batteriets poler är lägre än på generatorn, så leder inte kabeln den strömmen som den skall. Kontrollera så att generatorn har ordentligt med jord.

Varför klickar startmotorn?

Om kolen är dåliga så drar inte solenoiden ordentligt och startmotorn får ingen ström. Att den bara klickar beror isåfall på att det bara är hållindningen i solenoiden som får ström. Den orkar inte dra utan just bara hålla solenoiden dragen. Detta resulterar just i ett litet klick.