:

Är det olagligt att bära handfängsel?

Innehållsförteckning:

  1. Är det olagligt att bära handfängsel?
  2. När får skyddsvakt använda handfängsel?
  3. När får polisen lämna Rapporteftergift?
  4. Får säkerhetsvakter bära vapen?
  5. Är det olagligt att ha en batong hemma?
  6. Hur mycket kostar Securitas utbildning?
  7. Får man inneha batong?

Är det olagligt att bära handfängsel?

I Sverige finns ingen lag som inskränker bärandet av handbojor. Användande av handbojor vid gripande med stöd av envarsrätten får ske under förutsättning att man beaktar proportionalitetsprincipen innan man belägger någon med handfängsel.

När får skyddsvakt använda handfängsel?

Under ledning av och i samverkan med polis får skyddsvakt vid särskild insats använda även andra typer av handfängsel som delats ut av polisen. Med särskild insats avses exempelvis en insats där skyddsvakt sam- verkar med polisen med anledning av en ökad hotbild mot ett skydds- objekt.

När får polisen lämna Rapporteftergift?

En polisman får lämna rapporteftergift om brottet med hänsyn till omständigheterna i det särskilda fallet är obetydligt och det är uppenbart att brottet inte skulle föranleda annan påföljd än böter.

Får säkerhetsvakter bära vapen?

Till skillnad från allmänheten har väktaren förstärkt rättsskydd på sitt bevakningsområde. Dessutom får en väktare bära både handfängsel och batong i arbetet, vid särskilda omständigheter kan de även bära skjutvapen.

Är det olagligt att ha en batong hemma?

Det är inte olagligt att ha en batong hemma i bostaden. Däremot är det mot lagen att föra in en batong i landet eller att bära den på allmän plats.

Hur mycket kostar Securitas utbildning?

När du anställs av Securitas så står vi för utbildningen och det är därmed inget du behöver bekosta själv.

Får man inneha batong?

Privatpersoner i Sverige kan köpa en teleskopbatong och förvara den i hemmet som ett licensfritt samlarvapen när de fyllt 18 år. Teleskopbatong är alltså laglig att äga. Den får dock inte bäras på offentlig plats, då blir det ett brott enligt knivlagen/vapenlagen. Straffet blir ofta böter i sådana fall.