:

Vilka faser genomgår en människa i kris?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka faser genomgår en människa i kris?
 2. Vad innebär begreppet traumatiska kriser och vilka faser ingår i traumatiska kriser?
 3. Vad kan man göra för att hjälpa en person i kris?
 4. Vad är en traumatisk chock?
 5. Hur kan man hantera en kris?
 6. Vilka är symtomen på chock?

Vilka faser genomgår en människa i kris?

I krisreaktionen identifieras oftast följande faser:

 • chockfas.
 • reaktionsfas.
 • bearbetningsfas.
 • nyorienteringsfas.

Vad innebär begreppet traumatiska kriser och vilka faser ingår i traumatiska kriser?

En traumatisk kris brukar definieras som en reaktion på en oväntad, extremt omvälvande yttre händelse som leder till att hela vår existens, vår trygghet och vår identitet upplevs hotad. Reaktionen kan också uppstå som en följd av en långvarig, svår belastning.

Vad kan man göra för att hjälpa en person i kris?

Några konkreta råd och tips:

 1. Umgås och försök skapa trygghet även om personen inte vill prata om sin oro eller sitt mående. ...
 2. Ha tålamod. ...
 3. Erbjud dig att hjälpa till med praktiska saker som kan underlätta vardagen.
 4. Hjälp personen att finna rätt hjälp. ...
 5. Respektera den drabbades handlingar och reaktioner.

Vad är en traumatisk chock?

Det kan röra sig om en förlust av en älskad person, ett sjukdomsbesked, en olycka, ett hot eller en uppsägning från sitt arbete. Det kan också röra sig om händelser som hör till det vanliga livsförloppet, som att få barn, att åldras eller att pensioneras, som i vissa fall kan bli övermäktiga.

Hur kan man hantera en kris?

När du är i kris behöver du ha stunder när du tänker på andra saker än det som känns jobbigt. Samtidigt kan det vara svårt att tänka på något annat. Det kan till exempel vara svårt att motivera sig till enkla saker som att ta en promenad. Men sådana vardagliga saker kan göra att du så småningom mår bättre.

Vilka är symtomen på chock?

Symtom på medicinsk chock

 • Snabb och svag puls.
 • Gråblek och kallsvettig hud (om chocken beror på en svår infektion är huden i stället röd och varm till en början och du har oftast hög feber)
 • Blåaktiga naglar och läppar.
 • Snabb och ytlig andning.
 • Oro och rastlöshet.
 • Törst.