:

Hur kontaktar man landstinget?

Innehållsförteckning:

 1. Hur kontaktar man landstinget?
 2. När anmäla till Patientnämnden?
 3. Vilka ingår i Region Stockholm?
 4. Hur hälso- och sjukvården är organiserad i din region?
 5. Vilka styr landstinget i Stockholm?
 6. Vad ingår i landstinget?
 7. Vilka sitter i landstingsfullmäktige?
 8. Vem sitter i landstinget?
 9. Vem äger landstinget?
 10. Vad sysslar landstinget med?
 11. Vad är skillnaden på landsting och region?

Hur kontaktar man landstinget?

1177 är ett nationellt telefonnummer för sjukvårdsrådgivning. Du kan ringa dygnet runt.

När anmäla till Patientnämnden?

Du kan kontakta patientnämnden först om du vill. Du behöver inte ha kontaktat vården innan med dina synpunkter. Patientnämnder finns i alla regioner och är fristående från hälso- och sjukvården. De kan hjälpa dig att få dina klagomål eller synpunkter besvarade av de ansvariga inom vården.

Vilka ingår i Region Stockholm?

Region Stockholm är en region som omfattar Stockholms län, med 26 primärkommuner och invånare (2022). Region Stockholm ansvarar, liksom andra regioner, främst för samhällets offentligt finansierade hälso- och sjukvård.

Hur hälso- och sjukvården är organiserad i din region?

Förutom speciallagar som hälso- och sjukvårdslagen styrs regionernas verksamhet av kommunallagen (1991:900). Regionena har eget ansvar för den interna kontrollen av sin verksamhet. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, ansvarar sedan 2013 för tillsyn inom hälso- och sjukvården.

Vilka styr landstinget i Stockholm?

Kristdemokraterna styr Region Stockholm tillsammans med Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet sedan 2018. Region Stockholms fullmäktige är Sveriges näst största folkvalda församling med 149 ledamöter.

Vad ingår i landstinget?

Landstingens primära ansvarsområde är hälso- och sjukvård där även tandvård för unga ingår. Landstingen ansvarar för uppgifter som är gemensamma för större geografiska områden och därmed kräver stora ekonomiska resurser.

Vilka sitter i landstingsfullmäktige?

Regionfullmäktige leds av ett presidium med en ordförande och en eller flera vice ordförande. Regionfullmäktige utser ledamöter i regionstyrelsen samt ledamöter i övriga nämnder och fullmäktigeberedningar. Föredragningsansvar i regionfullmäktige har regionråd samt i vissa förekommande fall nämndordförande.

Vem sitter i landstinget?

Regionerna styrs genom direktvalda politiska församlingar, så kallade regionfullmäktige. Dessutom finns det politiska uppdrag inom regionstyrelser, i olika nämnder och utskott. Det finns knappt 4 600 förtroendevalda i landets 21 regioner.

Vem äger landstinget?

Landstingen var folkvalda församlingar som ansvarar för vissa bestämda samhällsuppgifter inom ett område, vanligtvis ett län, i första hand hälso- och sjukvård, lokaltrafik och regional utveckling.

Vad sysslar landstinget med?

Landstingens primära ansvarsområde är hälso- och sjukvård där även tandvård för unga ingår. Landstingen ansvarar för uppgifter som är gemensamma för större geografiska områden och därmed kräver stora ekonomiska resurser.

Vad är skillnaden på landsting och region?

Samtliga landsting använder sig i dag av beteckningen region men i lagstiftningen används ännu landsting. Genom att ändringar görs i ett stort antal lagar, t. ex. vallagen och kommunallagen, kommer beteckningen region att användas även i formella sammanhang.