:

Hur räknar man ut en Värdetabell?

Innehållsförteckning:

  1. Hur räknar man ut en Värdetabell?
  2. Hur skriver man ett samband?
  3. Hur anger man en funktions värdemängd?
  4. Vad menas med F X?
  5. Vad är definitionsmängd värdemängd?

Hur räknar man ut en Värdetabell?

Genom att sätta in olika $x$ -värden i ekvationen kan du beräkna de tillhörande funktionsvärdena. Dessa talpar, $x$ och $y$ , kan du föra in i en värdetabell. Talparen motsvarar koordinater till olika punkter på grafen. Viktigt att lägga på minnet är att värdena i tabellen motsvarar punkter på grafen.

Hur skriver man ett samband?

Vi kan beteckna äpplenas vikt med x och priset vi får betala i kassan med y. Vi säger då att det pris y vi får betala för äpplena är en funktion av äpplenas vikt x. Allmänt gäller att en funktion är ett samband eller regel som innebär att en viss variabels värde beror på en eller flera andra variablers värden.

Hur anger man en funktions värdemängd?

Begreppet värdemängd motsvarar alla värden som blir givna, eller erhålls, utifrån funktionsuttrycket och den oberoende variabel. Värdemängden motsvarar alltså funktionsvärdena och betecknas ofta med variabeln $y$ . Eller med andra ord, värdemängden är de $y$ -värden som tillhör funktionen utifrån definitionsmängden.

Vad menas med F X?

En vanligt förekommande beteckning för funktioner som beror av en variabel x är f(x). Vi kan också uttrycka funktionen med hjälp av ord. Vårt exempel blir då att funktionen för den totala lönen fås av att multiplicera timlönen, 80 kronor, med antalet timmar Anna arbetat.

Vad är definitionsmängd värdemängd?

Definitionsmängd (Df): Tillåtna värden för x. Värdemängd (V f): Möjliga funktionsvärden (värden för y). (Det nedsänkta f:et i Df och Vf står för funktionens namn. Om funktionen heter g(x) så använd g istället.)