:

Hur ansöker man om verkställighetshinder?

Innehållsförteckning:

  1. Hur ansöker man om verkställighetshinder?
  2. Vad innebär vut?
  3. Hur länge gäller Dublinförordningen?
  4. Hur vet man om man har återreseförbud?
  5. När får man återreseförbud?
  6. Vad är vut Migrationsverket?

Hur ansöker man om verkställighetshinder?

Om du har blivit utvisad från Sverige, men något speciellt händer som hindrar dig från att åka tillbaka till ditt hemland, kan du ansöka om verkställighetshinder hos Migrationsverket. Har du fått avslag på din ansökan om verkställighetshinder kan du överklaga beslutet.

Vad innebär vut?

Verkställighetshinder mot tvångsutvisning (VUT), eller avvisningshinder, är skäl till att ett utvisnings- eller avvisningsbeslut inte kan genomföras. En person som har varit asylsökande men fått negativt beslut kan därmed ändå ha rätt att vistas i ett land där personen har sökt uppehållstillstånd.

Hur länge gäller Dublinförordningen?

Tiden som ett Dublinbeslut gäller kan dock som längst vara 18 månader. Tiden som Dublinbeslutet gäller (18 månader) räknas från och med att det andra Dublinlandet sa ja till att ansvara för dig. Om du överklagar beslutet räknas istället tiden från när migrationsdomstolen prövat om Sverige är ansvarig för dig.

Hur vet man om man har återreseförbud?

Ett återreseförbud innebär att personen som det gäller i princip inte får komma tillbaka till Sverige under tiden som förbudet gäller. Enligt 8 kap. 22 -23 §§ Utlänningslagen (UtlL) kan ett beslut om återresebeslut beslutas för utlänningen. Återreseförbudet får bestämmas till högst fem år.

När får man återreseförbud?

Återreseförbud. Om du inte lämnar Sverige inom den tid som står i beslutet kan du ett återreseförbud som innebär att du inte får återvända till något av Schengenländerna eller Rumänien, Bulgarien och Kroatien. Återreseförbudet gäller i ett år.

Vad är vut Migrationsverket?

Verkställighetsstoppet i sig innebär inte att ditt ärende omprövas automatiskt av Migrationsverket. Om du har fått ett utvisnings- eller avvisningsbeslut så gäller det fortfarande, men stoppet innebär att det för tillfället inte kan genomföras på grund av den osäkra situationen i landet.