:

Hur får man fram den totala kostnaden?

Innehållsförteckning:

 1. Hur får man fram den totala kostnaden?
 2. Vad är en Nollpunktsvolym?
 3. Hur räknar man volym på en kvadrat?
 4. Hur gör man en Divisionskalkyl?
 5. Varför sjunker den totala kostnaden per kofta vid ökad volym?
 6. Hur räknar jag ut Nollpunktsvolym?
 7. Hur räknar man ut indirekta kostnader?
 8. Hur räknar man ut Ekvivalenttal?
 9. Vad är ett Resultatdiagram?

Hur får man fram den totala kostnaden?

 • Totala kostnader.
 • Totala kostnader för Oak Company.
 • De totala kostnaderna beräknas enligt följande: TK = FK + (RK/st × Volym) I detta fall 100 000 + (600 × Volym)
 • 300. Volym i 100-tal. 200. 100. 400. 500. Kronor i 1000-tal.
 • TK/st = TK. Volym. TK = FK + RK = FK + (RK/st × Volym)

Vad är en Nollpunktsvolym?

Nollpunktsvolym är den volym som svarar mot nollpunkten i ett resultatdiagram. I denna nollpunktsvolym är resultatet noll, totala intäkter är lika stora som totala kostnader.

Hur räknar man volym på en kvadrat?

Försäljningsvolym är hur mycket ett företag lyckas sälja under en viss period, t. ex dag, månad eller år. Man mäter volymen i antal sålda varor, antal sålda timmar eller antal försäljningskronor.

Hur gör man en Divisionskalkyl?

Divisionskalkyl = [totala kostnader + önskad vinst] ÷ antalet fakturerade timmar.

Varför sjunker den totala kostnaden per kofta vid ökad volym?

Rörliga kostnader uppkommer först i och med att varor tillverkas eller säljs och är beroende av volym. Om volymen stiger ökar de rörliga kostnaderna och om volymen sjunker minskar kostnaderna.

Hur räknar jag ut Nollpunktsvolym?

Genom att summera de fasta och de rörliga kostnaderna vid olika försäljningsvolymer kan vi ta fram kurvan som visar de totala kostnaderna. Med hjälp av den ska vi nu ta reda på nollpunktsvolymen.

Hur räknar man ut indirekta kostnader?

Räkna efter hur stort påslag du behöver göra på arbetstimmarna i företaget för att täcka overhead- kostnaderna. Dela overheadkostnaden med antalet säljbara (produktiva) arbetstimmar per år och du har kostnaden per timme.

Hur räknar man ut Ekvivalenttal?

Ekvivalenttal i ekvivalentkalkyler skall svara mot hur resurser förbrukas av produkterna. Ekvivalenttal multipliceras med respektive produkts volym för att få fram en ekvivalentmängd. Den totala ekvivalentmängden för alla produkter summeras till en total ekvivalentmängd.

Vad är ett Resultatdiagram?

Ett resultatdiagram är tvådimensionellt. På den vertikala axeln som går uppåt sätter man märket intäkter och kostnader. På den horisontella axeln som går åt höger sätter man märket volym. Ett resultatdiagram innehåller fasta kostnader, rörliga kostnader, totala kostnader och totala intäkter.