:

Vill avsluta mitt medlemskap?

Innehållsförteckning:

  1. Vill avsluta mitt medlemskap?
  2. Hur avslutar man sin a-kassa?
  3. Hur säger man upp kommunal?
  4. Hur säger man upp medlemskap i Pro?
  5. Vad händer om man slutar betala a-kassa?
  6. Kan man få a-kassa om man säger upp sig Kommunal?
  7. Hur lång tid tar det att gå ur facket Kommunal?
  8. Hur gör man med facket när man går i pension?

Vill avsluta mitt medlemskap?

Det är enkelt att avsluta medlemskapet Du avslutar snabbast och enklast medlemskapet genom att logga in på Mitt medlemskap och klicka på länken Avsluta medlemskap. Du hittar länken i rutan Frågor och svar på startsidan. För att logga in på Mitt medlemskap behöver du ha en e-legitimation, till exempel ett Mobilt BankID.

Hur avslutar man sin a-kassa?

Vill du trots allt gå ur a-kassan begär du en utträdesblankett från din a-kassa. Du måste oftast skicka in blanketten med post eller mail eftersom att utträdet ska vara skriftligt samt undertecknat av dig. Du kan ange vilket datum du vill utträda ur a-kassan men utträdesdatumet kan aldrig vara bakåt i tiden.

Hur säger man upp kommunal?

Om du vill avsluta medlemskapet i Kommunal, ber vi dig ringa Kommunals medlemscenter på nummer 010-442 70 00 (knappval 3). I ett samtal kan vi vara säkra på att ge dig viktig information om dina Folksam-försäkringar och se till att du får rätt uppsägningstid och utträdesorsak.

Hur säger man upp medlemskap i Pro?

Medlemsservice. Ändringar av medlemskap samt frågor som rör rutiner för förtroendevalda och föreningar hanteras i första hand på distriktsnivå. Kontaktuppgifter till din lokala PRO-förenings distriktsorganisation hittar du på ditt distrikts sida.

Vad händer om man slutar betala a-kassa?

Betalar du inte medlemsavgiften för tre månader i följd upphör ditt medlemskap i a-kassan. Du är dock fortfarande skyldig att betala medlemsavgiften för de månaderna eftersom medlemsavgift ska betalas under hela den period som du är medlem. Upphör ditt medlemskap påverkar det din ersättning vid eventuell arbetslöshet.

Kan man få a-kassa om man säger upp sig Kommunal?

Den som själv har sagt upp sig från sin tillsvidareanställning kan inte arbetslöshetsersättning från a-kassan under de första 45 dagarna av arbetslösheten. Arbetslös på deltid? Sedan den gäller en ny regel för dig som arbetar och får ersättning av Kommunals a-kassa.

Hur lång tid tar det att gå ur facket Kommunal?

Arbetar du kvar inom Kommunals verksamhetsområde är det 3 hela kalendermånaders uppsägningstid på medlemskapet.

Hur gör man med facket när man går i pension?

Ditt medlemskap när du går i pension Ett medlemskap i Kommunal löper på som vanligt, fram tills månaden innan du fyller 67 år. Då avslutas medlemskapet automatiskt. Du som vill gå i pension tidigare eller senare än vid 67 års ålder behöver höra av dig till Kommunal skriftligt.