:

Hur tätt ska man sätta downlights?

Innehållsförteckning:

  1. Hur tätt ska man sätta downlights?
  2. Hur ska man placera spottar?
  3. Vad menas med spridningsvinkel?
  4. Hur starka spotlights?
  5. Vad gör lumen?

Hur tätt ska man sätta downlights?

Hur många spottar behövs för bra belysning? Ett allmänt råd när det kommer till hur många downlights du bör installera för en optimal allmänbelysning i ditt rum är att sätta en spotlight per meter. Det innebär alltså att avståndet mellan dina spotlights bör vara 1-1.5 meter.

Hur ska man placera spottar?

Avstånd mellan downlights/spottar bör ligga mellan 1 och 1,7 meter. Avstånd från vägg är också en faktor. Riktningsbara spotlights möjliggör vinkling av ljuset vilket kan vara önskvärt. Till exempel för att få mer ljus på vertikala ytor som väggar, vilket ger trevligare rum.

Vad menas med spridningsvinkel?

Spridningsvinkeln är vidden på ljuset som utstrålas från en ljuskälla. Vilken spridningsvinkel ljuskällan bör ha beror på vad lampan används till. En smal spridningsvinkel på 10°-50° används för att belysa ett objekt, en större spridningsvinkel används för mer allmän belysning.

Hur starka spotlights?

Desto starkare spotlights desto mer effekt brukar det vara. Men detta är ändå inget fullgott mätinstrument för ljusstyrka. Istället brukar vi använda oss av Lumen, som står för ljusflöde. Ljusflödet berättar tydligare om hur ljusstark en spotlight, spott eller downlight är.

Vad gör lumen?

Lumen är ett mått på ljusflöde och beskriver hur mycket ljus en källa avger totalt i alla riktningar. Lumen används oftast för att beskriva ljusflödet i rundstrålande ljuskällor såsom glödlampor och lysrör. Den tar med andra ord inte hänsyn till vilken riktning ljuset strålar i och anger allt ljus från ljuskällan.