:

Hur kan en intellektuell funktionsnedsättning påverka personens liv?

Innehållsförteckning:

  1. Hur kan en intellektuell funktionsnedsättning påverka personens liv?
  2. Hur är det att leva med intellektuell funktionsnedsättning?
  3. Vilka möjligheter till utbildning finns det för personer med IF?
  4. Hur är det att jobba på habiliteringen?
  5. Vad kan ha hänt om man har en IF intellektuell funktionsnedsättning dvs vad kan det bero på ge minst tre exempel?

Hur kan en intellektuell funktionsnedsättning påverka personens liv?

Att ha intellektuell funktionsnedsättning kan innebära svårigheter att förstå och lära sig. Utveckling och lärande kan ta längre tid. Funktionsnedsättningen kan påverka individens förmåga att tolka, bearbeta och förstå sinnesintryck som i sin tur påverkar verklighetsuppfattningen.

Hur är det att leva med intellektuell funktionsnedsättning?

Det är svårare att fungera självständigt i hemmet, i skolan och på arbetet. Det kan till exempel handla om läs- och skrivförståelse och abstrakta begrepp som tid och pengar. Med stöd och anpassning kan personer med IF klara mer. Intellektuell funktionsnedsättning delas in i lindrig, medelsvår, svår och mycket svår.

Vilka möjligheter till utbildning finns det för personer med IF?

Komvux som särskild utbildning riktar sig till vuxna med intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning) eller förvärvad hjärnskada och finns på grundläggande och gymnasial nivå. Målet för utbildningen är att vuxna ska få stöd och stimuleras i sitt lärande.

Hur är det att jobba på habiliteringen?

Erbjuder stödjande samtal kring konsekvenserna av funktionsnedsättning. Ger råd och information om samhällets stöd. Ger vid behov personligt stöd i samband med kontakter med olika myndigheter. Ger information till föräldrar och ungdomar om tonårstid och vuxenliv.

Vad kan ha hänt om man har en IF intellektuell funktionsnedsättning dvs vad kan det bero på ge minst tre exempel?

Den som har IF behöver oftast mer tid och stöd än andra för att lära och förstå olika saker. Intellektuell funktionsnedsättning påverkar hjärnans funktioner, som minne och abstrakt tänkande. Man kan ha svårt att hålla många saker i minnet samtidigt. Man kan ha problem att komma ihåg, komma på, och komma igång.