:

Hur man skriver litteraturöversikt?

Innehållsförteckning:

 1. Hur man skriver litteraturöversikt?
 2. Hur ska en litteraturstudie se ut?
 3. Vad är skillnaden mellan litteraturöversikt och litteraturstudie?
 4. Hur gör man en litteratursökning?
 5. Vad är de olika stegen i en systematisk litteraturstudie?
 6. Vad är en Översiktsstudie?
 7. Vad skiljer en allmän litteraturstudie från en systematisk?
 8. Vad är en beskrivande litteraturstudie?

Hur man skriver litteraturöversikt?

Systematisk litteraturöversikt som examensarbete

 1. Systematisk litteraturöversikt som examensarbete.
 2. Steg 1: Formulera och avgränsa din forskningsfråga.
 3. Steg 2: Hitta sökord och skapa sökblock.
 4. Steg 3: Sök strukturerat.
 5. Steg 4: Bredda och smalna av din sökning.
 6. Steg 5: Välj ut och granska artiklar.
 7. Steg 6: Redovisa din sökning.

Hur ska en litteraturstudie se ut?

En litteraturstudie ska ge svar på syfte och eventuella frågeställningar. Varje artikel analyseras först var för sig och sedan i relation till helheten, det vill säga det sammanlagda resultatet från de ingående studierna. Databearbetning innebär att det viktigaste innehållet kondenseras, reduceras och fokuseras.

Vad är skillnaden mellan litteraturöversikt och litteraturstudie?

En litteraturöversikt (även litteraturstudie, översiktsarbete, översiktsartikel, eller bara översikt) är en vetenskaplig artikel som sammanfattar flera originalstudier eller primärkällor. Ett litteraturöversikt utgör på så sätt en sekundärkälla.

Hur gör man en litteratursökning?

Systematisk litteratursökning

 1. En systematisk litteratursökning ska fånga in allt relevant material. ...
 2. Sökningar till en systematisk litteraturöversikt görs i flera relevanta databaser. ...
 3. Sökstrategin ska i en systematisk litteraturöversikt publiceras som en del i metoddelen.

Vad är de olika stegen i en systematisk litteraturstudie?

En systematisk litteraturstudie innebär att systematiskt söka litteratur, välja ut artiklar, kritiskt granska, analysera och diskutera resultatet samt att göra en sammanställning av litteraturen inom ett ämne.

Vad är en Översiktsstudie?

Det här är en översiktsstudie. Forsberg och Wengström (2016, s. 169) skriver att en översiktsstudie innebär att man tar del av redan befintlig forskning inom ett specifikt område. Författarna menar att tanken är att undersöka omfattningen av forskningen och inte att i detalj beskriva resultaten (Ibid.).

Vad skiljer en allmän litteraturstudie från en systematisk?

En systematisk litteraturgranskning är en systematisk, metodisk och kritisk granskning av litteratur utifrån ett vetenskapligt syfte. Litteraturstudien innebär systematisk sökning (datainsamling) och systematisk granskning samt kvalitetsbedömning av data (databearbetning) som är valda i relation till studiens syfte.

Vad är en beskrivande litteraturstudie?

Detta är en beskrivande litteraturstudie som baseras på kvalitativa studier. Enligt Forsberg och Wengström (2003), innebär en litteraturstudie att systematiskt söka, kritiskt granska och sammanställa litteratur inom valt ämne eller problemområde.