:

Hur gör man en folkräkning?

Innehållsförteckning:

  1. Hur gör man en folkräkning?
  2. När slutade man föra kyrkböcker?
  3. När började man föra kyrkböcker?
  4. När började man folkbokföringen i Sverige?
  5. När började folkräkningen?

Hur gör man en folkräkning?

Under folkräkningen kan anställda så kallade agenter resa från hus till hus och knacka dörr med protokoll för att samla information om landets invånare. Alternativt kan en blankett postas till varje bostad, som medborgarna förväntas fylla i, eller utdrag ur andra befintliga register samköras och sammanställas.

När slutade man föra kyrkböcker?

De svenska kyrkböckerna för födda, vigda och döda har överförts till film, dock endast fram till ca 1859. Av den anledningen har databasen med de svenska kyrkböckerna utökats med material från Statistiska Centralbyrån.

När började man föra kyrkböcker?

De äldsta svenska kyrkoböckerna är från 1600-talets början Den första kristna kyrkan förde register över sina medlemmar och antecknade bl a dop och vigslar. I Sverige började man sporadiskt att föra kyrkoböcker först i början av 1600-talet. Det första påbudet om kyrklig personregistrering kom 1608.

När började man folkbokföringen i Sverige?

Det första landet att upprätta ett rikstäckande befolkningsregister var Frankrike år 1539, med hjälp av de katolska kyrkoregistren. Sverige följde 1631, vilket utfördes av Svenska kyrkan på uppdrag av kungen.

När började folkräkningen?

1700-tal: Första folkräkningarna – Den första heltäckande folkräkningen 1749 kom fram till att Sverige hade invånare.