:

Hur länkar man blad i Excel?

Innehållsförteckning:

  1. Hur länkar man blad i Excel?
  2. När ska ett bolag konsolideras?
  3. Vad innebär konsolidering?
  4. Hur kan du summera data i en Excel tabell?
  5. Hur ska du summera kolumner i Excel?
  6. Vad gör du när du konsoliderar data?

Hur länkar man blad i Excel?

Markera den cell i ett kalkylblad där du vill skapa en länk. På fliken Infoga väljer du Hyperlänk. Du kan också högerklicka på cellen och sedan välja Hyperlänk... på snabbmenyn, eller så kan du trycka på Ctrl+K.

När ska ett bolag konsolideras?

Som exempel: om moderbolaget har en kontrollerande andel som är större än 50% så används konsoliderad redovisning. I det fallet kombineras alla dotterbolagets tillgångar, skyldigheter, inkomster och utgifter med moderbolagets finansiella redovisningar.

Vad innebär konsolidering?

Att konsolidera betyder att man slår samman tillgångar, skulder och andra finansiella resurser från två eller fler enheter som blir enhetlig. Inom bokföring används termen “konsolidera” för att referera till en sammanslagning av finansiell redovisning då ett dotterbolag redovisar för ett moderbolag.

Hur kan du summera data i en Excel tabell?

Du kan snabbt summera data i en Excel-tabell genom att aktivera alternativet Summarad och sedan använda någon av funktionerna i listrutan för varje tabellkolumn. Standard markeringarna för Summa rader använder funktionen delsumma, som gör att du kan ta med eller ignorera dolda tabell rader, men även andra funktioner.

Hur ska du summera kolumner i Excel?

Markera den kolumn du vill summera och välj ett alternativ från listrutan. I det här fallet använde vi funktionen SUMMA för varje kolumn: Du kommer se att Excel skapade följande formel: =DELSUMMA (109, [Mellanvästern]).

Vad gör du när du konsoliderar data?

När du konsoliderar data sätter du samman data så att du kan göra det enklare att uppdatera och samla ihop dem. Om du till exempel har ett kalkylblad för utgifter för varje regionalt kontor kan du använda konsolidering till att samla alla siffror i ett huvudkalkylblad för företagets utgifter.