:

Hur lastar man korrekt?

Innehållsförteckning:

  1. Hur lastar man korrekt?
  2. Vad behöver du veta för att kunna göra en bra Lastplanering?
  3. Hur får man lasta en bil?
  4. Varför kan mitt barn inte logga in på 1177?
  5. Vilken är minsta lastsäkring du ska ha i sidled?
  6. Hur långt bak får lasten sticka ut?
  7. Hur långt får det sticka ut från släpet?

Hur lastar man korrekt?

Lasten ska vara säkrad framåt, bakåt och åt sidorna. Dåligt förankrad last kan orsaka allvarliga olyckor. Reglerna för lastsäkring finns i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2017:25) om lastsäkring och kontroll av lastsäkring på och i fordon.

Vad behöver du veta för att kunna göra en bra Lastplanering?

Att veta hur mycket utrymme som varje paket och pall upptar utgör grunden för fordonslastplanering. Container-, flygplans- och lastbilslastning kan lätt maximeras med hjälp av våra vägnings- och mätningslösningar. Reducera kostnader, planera effektivt och uppfyll dina mål för effektivitet och kundservice.

Hur får man lasta en bil?

Lasten får inte hänga löst utanför fordonet, som till exempel en presenning eller rep. Lasten får inte täcka registreringsskylten eller bilens belysning. Lasten får inte skymma förarens sikt eller försvåra förarens möjlighet att manövrera fordonet. Lasten ska förankras så att den inte utgör fara för andra personer.

Varför kan mitt barn inte logga in på 1177?

Om du inte kan logga in på 1177 kan det vara för att du har ett Mobilt SäkerhetsId istället för ett Mobilt BankID. Apparna ser likadana ut. Mobilt SäkerhetsID och motsvarande är ämnade för bankernas egna tjänster. Denna typ av e-legitimation kan inte användas för att logga in på 1177.se.

Vilken är minsta lastsäkring du ska ha i sidled?

När långt gods ska säkras med loopsurrningar måste minst två loopsurrningspar användas för att förhindra att godset vrider sig. Tabellerna för rak surrning gäller om surrningsvinkeln är 30-60° mellan surrning och lastplan. Även i sidled och längdled ska surrningsvinkeln ligga mellan 30-60°.

Hur långt bak får lasten sticka ut?

Det får inte hänga något löst utanför fordonen som fladdrar i vinden. Till exempel spänningsband. Bilens maxlast får inte överskridas och lasten får inte täcka registreringsskylten. Fordonets totala bredd får inte överskrida 260 cm och lasten får skjuta ut högst 20 cm från fordonet på vardera sidan.

Hur långt får det sticka ut från släpet?

MARKERA UTSTICKANDE LAST Last som sticker ut mer än 1 m baktill ska markeras med flagga (eller tygbit) och, i mörker, med röda reflexer och lykta som visar rött ljus bakåt.