:

Vad är en mångsidig?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är en mångsidig?
  2. Är mångsidig ett adjektiv?
  3. Är minimal korsord?
  4. Vad betyder orena?
  5. Vad är en minimal?
  6. Vad är ett näste?

Vad är en mångsidig?

Ordet mångsidig är en synonym till mångfasetterad och allsidig och kan bland annat beskrivas som ”begåvad på många områden; allsidig, varierande”.

Är mångsidig ett adjektiv?

Hur upplevde du uppläsningen av mångsidig?...Hur böjs mångsidig?

adjektiv
positiven mångsidig
ett mångsidigt
den|det|de mångsidiga
komparativen|ett|den|det|de mångsidigare

Är minimal korsord?

Synonymer till minimal

  • minimi‑, minsta; ytterst liten, minsta möjliga, hårfin, obetydlig, försumbar, mikroskopisk, pytteliten. motsatsord. maximal, stor, gigantisk.
  • Användarnas bidrag. knapp, ringa.

Vad betyder orena?

orena i ordbok från 1870 Betydelse: Göra oren.

Vad är en minimal?

minimal = nyhögtyska, av nlat. minimālis, till latin minimus, minst (se mindre).

Vad är ett näste?

Historik för näste näste, fornsvenska næste, även: boning, fäste, från medellågtyska nest = fornhögtyska, nyhögtyska, anglosaxiska, engelska nest, av urgermanska *nista- n. = urindoeuropeiska *nisdo-, motsvarande latin nīdus (av *nizdos) m. detsamma, iriska.