:

Hur kan man vara energismart?

Innehållsförteckning:

  1. Hur kan man vara energismart?
  2. När måste man göra en energideklaration?
  3. Hur hittar man Energideklarations-ID?
  4. Har jag en energideklaration?
  5. Vem ska göra energideklaration?

Hur kan man vara energismart?

Husets klimatskal och ventilation. Ett bra klimatskal (väggar, tak, fönste och golv) är välisoleratt, tätt och släpper ut lite värme. Mest värme försvninner ut genom fönstren. Ska du byta fönster för att dem är i dåligt skick kan du genom kloka val av energismarta fönster spara mycket energi.

När måste man göra en energideklaration?

Byggnader med en golvarea över 250 kvadratmeter och som ofta besöks av allmänheten ska ha en energideklaration. Byggnader som upplåts med nyttjanderätt ska också ha en giltig energideklaration. Nyttjanderätt är ett begrepp som innebär att man har rätt att använda egendom som tillhör någon annan.

Hur hittar man Energideklarations-ID?

Centralt register för energideklarationer I registret hittar du information om byggnadens energiklass, energiprestanda, eventuell radonmätning, OVK och varje deklarations unika energideklarations-id.

Har jag en energideklaration?

Du hittar energideklarationen genom att söka på: Kommun och adress. Kommun och fastighetsbeteckning. Energideklarations-ID.

Vem ska göra energideklaration?

Byggnader med en golvarea över 250 kvadratmeter och som ofta besöks av allmänheten ska ha en energideklaration. Byggnader som upplåts med nyttjanderätt ska också ha en giltig energideklaration. Nyttjanderätt är ett begrepp som innebär att man har rätt att använda egendom som tillhör någon annan.