:

Hur dags kommer Feds räntebesked?

Innehållsförteckning:

  1. Hur dags kommer Feds räntebesked?
  2. När är Feds möte?
  3. Vad händer om Riksbanken höjer räntan?
  4. När kommer Riksbankens räntebesked?
  5. När kommer nästa räntebesked?
  6. Hur ofta höjs styrräntan?

Hur dags kommer Feds räntebesked?

På onsdag kl. 20.00 svensk tid är det dags för Fed att lämna räntebesked samt nya prognoser för tillväxt, inflation och arbetslöshet.

När är Feds möte?

9:31:08 AM - Fed väntas höja styrräntan med 50 punkter både i maj och juni - Reuters enkät - Amerikanska centralbanken Federal Reserve väntas höja styrräntan med 50 punkter under vardera möte i maj och juni för att bekämpa den galopperande inflationen.

Vad händer om Riksbanken höjer räntan?

När reporäntan stiger höjs dessutom kostnaden för lån i och med att bankernas räntor följer reporäntan. Helt naturligt leder alltså en höjd reporänta till att många hellre sparar och väntar med att konsumera. Det innebär att efterfrågan i ekonomin minskar, vilket på sikt driver ner både inflation och prisnivå.

När kommer Riksbankens räntebesked?

Riksbanken lämnar räntebesked torsdag den 28 april kl 09.30.

När kommer nästa räntebesked?

Räntebeskedet lämnas i anslutning till mötet, men mer information ges sedan omkring två veckor senare när protokollet offentliggörs. Datumen att hålla reda på för 2022 är de fem datum som listas här nedan. När protokollet offentliggörs, meddelar också Riksbanken den tänkta räntebanan framåt i form av en prognos.

Hur ofta höjs styrräntan?

Riksbanken bedömer att reporäntan kommer höjas ytterligare två till tre gånger i år och slutligen komma upp i något under 2 % inom tre år. Historiskt har rörliga boräntor följt reporäntan ganska väl och man bör därmed räkna med att boräntorna höjs i takt med att reporäntan höjs.