:

Vad är en värdig död?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är en värdig död?
  2. Vilka är med på Brytpunktssamtal?
  3. Vem håller i ett Brytpunktssamtal?
  4. Vad är brytpunkt i palliativ vård?
  5. Vad är psykosocialt inom vården?

Vad är en värdig död?

Att en döende människa känner sig värdefull in i det sista, och inte känner sig till besvär innebär en värdig död. Önskningar och behov ska tillgodoses om möjligt, och det ska finnas tid att ta sig an den döende i lugn och ro (13).

Vilka är med på Brytpunktssamtal?

Ofta är det omvårdnadspersonalen som är nära den sjuke som först ser en förändring i tillståndet och en sjuksköterska kontaktas. Det är läkarens ansvar att göra en medicinsk bedömning och att ha ett brytpunktssamtal.

Vem håller i ett Brytpunktssamtal?

Läkaren håller i samtalet. Viktig information som vilka som närvarade och patientens mål och åtgärder ska dokumenteras. Samtalet kan handla om t ex planering inför försämrat hälsotillstånd, livsuppehållande åtgärder, läkemedel eller annat relaterat till patientens behov.

Vad är brytpunkt i palliativ vård?

Brytpunktssamtal vid övergång till palliativ vård i livets slutskede är samtal mellan ansvarig eller tjänstgörande läkare och patient om ställningstagandet att övergå till palliativ vård i livets slutskede [2].

Vad är psykosocialt inom vården?

Psykosocial omvårdnad är ett begrepp som innefattar social identitet, känslomässigt stöd, materiellt stöd, information och social tillhörighet. Som sjuksköterskor är det av vikt att ha kunskap om detta område för att kunna hjälpa patienterna igenom denna svåra tid.