:

När passerade Sverige senast ekvatorn?

Innehållsförteckning:

  1. När passerade Sverige senast ekvatorn?
  2. Vad heter vändkretsarna?
  3. Vad är Passader och monsuner?
  4. Vilka länder är nollmeridianen?
  5. Vad är Kroppens ekvator?
  6. Hur lång är rotationshastigheten vid ekvatorn?
  7. Vad är Ekvatorns omkrets?
  8. Vad är jordens geografiska ekvator?

När passerade Sverige senast ekvatorn?

Den talade de franska resenärerna Jean och Raoul Parmentier för första gången om en ritual vid passerandet av ekvatorn under en resa till Sumatra.

Vad heter vändkretsarna?

Norr om latituden är subtropikerna och norra tempererade zonen. Motsvarande latitud söder om ekvatorn kallas Stenbockens vändkrets, och området mellan vändkretsarna kallas tropikerna. Vändkretsen fick sitt namn vid den tid under antiken då solen befann sig i stjärnbilden Kräftan vid sommarsolståndet.

Vad är Passader och monsuner?

Passadvindar är en typ av vind som förekommer i tropikerna kring ekvatorn. Den inströmning som ständigt sker mot ekvatorn ger en konstant vind. På norra halvklotet avlänkas den mot höger och på södra halvklotet till vänster p.g.a. corioliskraften. Resultatet blir en nordostpassad och en sydostpassad.

Vilka länder är nollmeridianen?

Nollmeridianen går vidare genom Storbritannien (England), Frankrike, Spanien, Algeriet, Mali, Burkina Faso, Togo och Ghana – därutöver så går den över hav och Antarktis.

Vad är Kroppens ekvator?

Kroppens ekvator definieras sedan entydigt som den kurva som utgör skärningen mellan kroppens yta och dess ekvatorsplan. Jordens faktiska geografiska ekvator utgörs således av en kurva som approximativt är en cirkel. Ekvatorns omkrets är ungefär 40 076 km och dess diameter 12 756 km. Ekvatorn utgör skiljelinje mellan norra halvklotet och södra ...

Hur lång är rotationshastigheten vid ekvatorn?

Jorden roterar runt sin egen axel i förhållande till stjärnorna med en hastighet av 1 674,4 kilometer i timmen vid ekvatorn. [2] Vissa källor anger hastigheten till 1 669,8 kilometer i timmen, alltså något långsammare, genom att beräkna jordens omkrets och dividera med 24 timmar (alltså rotationshastigheten i förhållande till solen). [3]

Vad är Ekvatorns omkrets?

Ekvatorns omkrets är ungefär 40 076 km och dess diameter 12 756 km. [2] [3] Ekvatorn utgör skiljelinje mellan norra halvklotet och södra halvklotet. När man vill lägesbestämma (fastställa latituden hos) en ort på jordytan i nord–sydlig riktning utgår man från ekvatorn, som har latituden 0°.

Vad är jordens geografiska ekvator?

Jordens faktiska geografiska ekvator utgörs således av en kurva som approximativt är en cirkel. Ekvatorns omkrets är ungefär 40 076 km och dess diameter 12 756 km. Ekvatorn utgör skiljelinje mellan norra halvklotet och södra halvklotet .