:

Hur mycket är en stor ek värd?

Innehållsförteckning:

  1. Hur mycket är en stor ek värd?
  2. Vem köper ekstockar?
  3. Vad för trä används till smörknivar?
  4. När ska man plantera ekollon?
  5. Vad kostar virke per m3?
  6. Är Almar fridlysta?

Hur mycket är en stor ek värd?

Ekens pris räknat per kubikmeter ökar rejält för diametrar över 40 cm högsta priset får man för diametrar mellan 80 och 90 cm. En riktigt fin ek i den storleken kan vara värd över 25 000 kronor, medan den hälften så grova, 40 cm, bara var värd ca 1 500 kr.

Vem köper ekstockar?

Svar Tänkbara köpare är lövträdssågverk på orten. Eftersom det är fråga om så pass många träd, så bör virket vara intressant för ett lokalt sågverk om stockarna är av bra kvalitet.

Vad för trä används till smörknivar?

Material. Hårt rakvuxet rått eller torrt lövträ som klyver fint: björk, ask, ek, lönn.

När ska man plantera ekollon?

Så lyckas du odla ekollon i ekollonvas Sena september och hela oktober är den tid då ekollonen är perfekt lämpade för att skapa egna plantor av.

Vad kostar virke per m3?

Prisstatistiken som LRF konsult tagit fram visar att riksgenomsnittet, det vill säga det genomsnittliga priset per skogskubikmeter i hela landet, har stigit till 435 kr/m3sk vilket är en ökning med 2,9 procent och samtidigt det högsta genomsnittspriset som uppmätts sedan LRF Konsult började sammanställa statistik 1995.

Är Almar fridlysta?

På grund av att almarna är fridlysta kan man heller inte ta ned träden i förebyggande syfte, säger Anna Tiberg.