:

Vad jobbar UNHCR?

Innehållsförteckning:

  1. Vad jobbar UNHCR?
  2. Hur säger jag upp UNHCR?
  3. Hur mycket har UNHCR samlat in till Ukraina?
  4. Hur finansieras UNHCR?
  5. Hur slutar man vara månadsgivare?
  6. Hur gör man för att avsluta autogiro?

Vad jobbar UNHCR?

UNHCR:s personal arbetar i såväl huvudstäder som avlägsna flyktingläger och gränsområden för att försöka ge skydd och minimera hoten om fysiskt våld. UNHCR bistår också flyktingar genom att samordna insatser gällande boende, mat, vatten, sanitet och sjukvård vid katastrofer.

Hur säger jag upp UNHCR?

Kontakta vår givarservice på 08-121 491 00 eller din bank senast tre bankdagar innan den sista bankdagen den månad du vill avsluta ditt autogiro.

Hur mycket har UNHCR samlat in till Ukraina?

Enligt de senaste siffrorna från FN:s flyktingorgan UNHCR har fem miljoner ukrainare flytt utomlands och drygt sju miljoner är kvar i landet. En del har tagit sig till släkt, familj och vänner medan andra helt utan plan flytt bort från krigets fasor. ”Vad som utmärker kriget i Ukraina är det stora antalet flyktingar.

Hur finansieras UNHCR?

En stor del av UNHCR:s finansiering kommer från frivilligt bistånd från regeringar. Sverige är sedan länge en viktig partner till UNHCR och den största givaren av icke-öronmärkt stöd. Sveriges främsta fokus är flyktingars utbildning och jämställdhet, samt stöd till kvinnor och flickor som drabbats av kriser.

Hur slutar man vara månadsgivare?

Som månadsgivare gör du varje månad en aktiv insats i kampen för barns rättigheter. Ditt medgivande för gåvor via autogiro gäller tills vidare. Du kan när somhelst återkalla ditt medgivande genom att kontakta Rädda Barnens kundservice eller din bank.

Hur gör man för att avsluta autogiro?

Vill du stoppa alla framtida betalningar måste du i stället återkalla medgivandet till autogirot. Enligt det medgivande till autogiro som du undertecknar har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till autogirot. Det gör du antingen genom att meddela din betalningsmottagare eller din bank.