:

Vad händer om man inte säger UNO?

Innehållsförteckning:

  1. Vad händer om man inte säger UNO?
  2. När får man säga UNO?
  3. Får man gå ut med ett svart kort i UNO?
  4. Hur går man ut på UNO?
  5. Får man gå ut på flera kort i UNO?
  6. Hur delar man ut kort?
  7. Måste man lägga högre kort i UNO?
  8. Får man lägga specialkort på varandra?
  9. Får man lägga ess på ESS i Vändåtta?

Vad händer om man inte säger UNO?

(UNO är spanska och betyder ett.) Du talar på så sätt om för dina motspelare att du bara har ett kort kvar på handen. Glömmer du att säga UNO innan spelaren efter dig gjort sitt drag, och motspelarna gör dig uppmärksam på det, måste du dra två kort från högen på bordet. Dessutom måste du stå över din tur.

När får man säga UNO?

Man får endast säga uno när man lagt ner sitt näst sista kort, inte när kortet är i luften. När man har fler än ett kort kvar och kan gå ut kan man spela med regeln att man ska säga "varning" för att kunna vinna. Man kan inte vinna om det sista korten man har på handen är ett så kallat specialkort.

Får man gå ut med ett svart kort i UNO?

Du får inte gå ut med specialkort Vissa lägger till sina UNO regler beroende på vilka man spelar med. En vanlig regel är att man inte får gå ut med ett specialkort. Det vill säga vändkort, stoppkort och liknande. Därför måste du se till att du inte sitter med dessa på hand om du bara har ett kort kvar.

Hur går man ut på UNO?

Den går ut på att man räknar poäng över flera omgångar istället. Då får spelaren som lägger sitt sista kort poäng utifrån vilka kort de övriga spelarna har kvar på sin hand. Vanliga kort är värda lika mycket som talvärdet.

Får man gå ut på flera kort i UNO?

I vanligt UNO får man bara lägga ett kort åt gången. Man kan dock spela enligt varianten att man får lägga flera kort på varandra om det är exakt samma (dvs. har du två stycken röda 2:or kan du lägga dem tillsammans, men inte en röd 2:a och en grön 2:a). Det gäller även specialkort.

Hur delar man ut kort?

Korten delas ut i enlighet med reglerna för den spelvariant som spelas. I formella spel börjar man generellt att dela ut kort genom att bränna ett kort - det vill säga att lägga undan det översta kortet med färgsidan nedåt - innan några kort delas ut till.

Måste man lägga högre kort i UNO?

I vanligt UNO får man bara lägga ett kort åt gången. Man kan dock spela enligt varianten att man får lägga flera kort på varandra om det är exakt samma (dvs. har du två stycken röda 2:or kan du lägga dem tillsammans, men inte en röd 2:a och en grön 2:a). Det gäller även specialkort.

Får man lägga specialkort på varandra?

Specialkort i UNO Nästa spelare får inte lägga. Spelaren som är efter hoppas över och istället blir det spelaren efter som ska lägga. Om man lägger flera stoppkort samtidigt så hoppar man över lika många spelare som kort man lagt.

Får man lägga ess på ESS i Vändåtta?

Samma gäller med ess: man kan inte lägga ett ess på en åtta, eller ett ess på ett annat ess. Har man ett kort kvar i handen, är spelaren tvungen att säga "lappen" (för att kunna går vidare till nästa omgång). Har någon spelare endast 2-4 kort kvar i handen, så ska man istället säga "varning", innan man får gå vidare.