:

Vad kommer brexit innebära?

Innehållsförteckning:

  1. Vad kommer brexit innebära?
  2. Vad exporterar man i Storbritannien?
  3. Hur påverkas individen av brexit?
  4. Vad importerar vi från England?
  5. Vilka naturtillgångar är viktigast för Storbritannien?
  6. Hur påverkas vi av brexit och EU?

Vad kommer brexit innebära?

Storbritanniens utträde ur Europeiska unionen, även känt som brexit, inleddes formellt genom den brittiska regeringens begäran om utträde den och verkställdes klockan 00:00 CET natten mellan den 31 januari och 1 februari 2020.

Vad exporterar man i Storbritannien?

Storbritanniens viktigaste exportvaror är maskiner och transportutrustning, kemikalier, läkemedel, olja och andra bränslen. Exporten av whiskey har blivit viktigare och ökade med 40 % mellan 20. Mejerivaror har också blivit viktigare exportvaror.

Hur påverkas individen av brexit?

För de brittiska medborgare som inte redan bor i EU beviljas inte automatiskt deras rätt att bo och arbeta i ett annat EU-land än Irland (eftersom Storbritannien har ett separat avtal med dem) och kan omfattas av restriktioner.

Vad importerar vi från England?

Under 2020 importerade vi framförallt mineraloljor från Storbritannien men även vägfordon. Den tredje största varukategorin på importsidan var Järn och stål. Fler detaljer om vilka varor som är viktiga i handeln med Storbritannien finns i Kommerskollegiums handelsstatistiska faktablad.

Vilka naturtillgångar är viktigast för Storbritannien?

Storbritannien har stora tillgångar på olja, naturgas och kol. Naturgasen och oljan i Nordsjön började utvinnas på 1960-talet respektive 1970-talet. Samtidigt förlorade kolindustrin i betydelse. 2015 lades den sista kolgruvan, Kellingley i Yorkshire, ned och numera importerar Storbritannien kol.

Hur påverkas vi av brexit och EU?

Bo och arbeta i Storbritannien eller EU EU-medborgare i Storbritannien eller brittiska medborgare i ett EU-land som bodde där redan före januari 2021 får fortsätta att bo och arbeta där, om de är registrerade och har beviljats bosättningstillstånd av medlemsländernas eller Storbritanniens nationella myndigheter.