:

Hur får man fram kartong?

Innehållsförteckning:

  1. Hur får man fram kartong?
  2. Vart tillverkas förpackningar?
  3. Var kan jag köpa wellpapp?
  4. Hur sorterar man papper?
  5. Är kartong bra för miljön?

Hur får man fram kartong?

Kartong görs med hjälp av träfiber, vanligtvis så används tall för detta på gru nd av att det är ett träd som växer snabbt vilket underlättar för att göra större mängder kartong. Man tar en tall och gör sig av med alla barr och liknande tills endast stocken återstår.

Vart tillverkas förpackningar?

De materialåtervinns på pappersbruk och blir nya papp- och kartongprodukter. Plast och aluminiuminnehållet energiåtervinns på pappersbruket och driver därmed själva återvinningsprocessen. I Sverige är det Fiskeby Board som materialåtervinner våra förpackningar.

Var kan jag köpa wellpapp?

Wellpapp 40 cm x 10 m | Clas Ohlson.

Hur sorterar man papper?

I kärlet för tidningspapper lägger du tidningar, reklamblad och liknande. Däremot ska inte böcker med hårda pärmar och papperspåsar läggas här. Pappersprodukter som inte är förpackningar, exempelvis bakplåtspapper, ska läggas i restavfallet. Tefilter och hushållspapper sorteras som matavfall.

Är kartong bra för miljön?

Kartong är gjort av förnybara råvaror i form av cellulosa, vilket gör att det är ett miljövänligt alternativ som inte bidrar till klimatpåverkan vid förbränning. Cellulosa till kartong kommer främst från trä. Växthusgasutsläppen som kommer från produktion är mellan 0,25-1 kg koldioxidekvivalenter per kg material.