:

Vad är ch2?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är ch2?
 2. Hur skriver man strukturformel?
 3. Hur ser en strukturformel ut?
 4. Vad heter de första fem kolväten i Alkenserien?
 5. Vad är en Trippelbindning?
 6. Var finns alkener?
 7. Vad menas med en summaformel?
 8. Vad heter de olika kolvätena?
 9. Har 18 väteatomer?
 10. Vad är skillnaden mellan en enkel dubbel och trippel bindning?
 11. Vad är alkaner alkener och alkyner?
 12. Vad menas med alkyn?
 13. Var i naturen hittar vi alkaner?

Vad är ch2?

En metylengrupp är en funktionell grupp med formeln CH2. Den förekommer i tre olika varianter: –CH2– (två enkelbindningar) i till exempel diklormetan (metylenklorid) och metylendioxigruppen. =CH2 (en dubbelbindning) i till exempel metylencyklopropen.

Hur skriver man strukturformel?

Det första man behöver veta innan man kan förstå en strukturformel är att alla atomslag motsvaras av en viss förkortning, som du hittar i det periodiska systemet. Om du kollar på ett periodiskt system kan du se vad alla atomer har för en- eller tvåbokstavskod, och även i vilka grupper de ligger.

Hur ser en strukturformel ut?

Enskilda elektroner ritas ut som punkter. Elektronpar ritas som streck. Ett enkelt streck mellan två atomer motsvarar en enkelbindning, ett dubbelt streck motsvarar en dubbelbindning och ett trippelt streck motsvarar en trippelbindning.

Vad heter de första fem kolväten i Alkenserien?

Vilka är de fyra första kolvätena i alkanserien och hur ser deras molekyler ut? Metan, etan, propan, butan.

Vad är en Trippelbindning?

En kovalent bindning med sex ingående elektroner, det vill säga tre elektronpar, har bindningstalet 3 och kallas trippelbindning. Trippelbindningar finns i bland annat kvävgas (N2, N≡N) och i alkyner.

Var finns alkener?

De enklaste alkenerna är eten (C2H4) och propen (C3H6). Då en och samma kolvätemolekyl innehåller två dubbelbindningar mellan kolatomer, så kallas den för dien, och ingår i den grupp av kolväten som kallas för diener. Exempel är butadien (CH2=CH-CH=CH2) och isopren (CH2=C(CH3)-CH=CH2).

Vad menas med en summaformel?

Summaformel är en kemisk formel som anger antalet atomer av olika atomslag i en molekyl genom en beskrivning med de kemiska tecken tätt inpå varandra, till skillnad från en strukturformel som också grafiskt redogör för deras position i förhållande till varandra. Exempel är HCl, C2H4O2, (NH4)2SO4, Cr2O72-.

Vad heter de olika kolvätena?

I allmänhet delas kolvätena upp i tre grupper:

 • Alkaner och cykloalkaner, eller mättade kolväten.
 • Aromatiska kolväten.
 • Omättade kolväten. Består av flera undergrupper: Alkener. Alkyner. Allener.

Har 18 väteatomer?

Den generella summaformeln är CnH2n+2. Den minsta alkanen med n=1 är metan (CH4) och alkanen med exempelvis n=8 heter oktan, C8H18.

Vad är skillnaden mellan en enkel dubbel och trippel bindning?

I en enkelbindning är det ett elektronpar (två elektroner) som binder ihop de båda kolatomerna. I en dubbelbindning är det tvåelektronpar (4 elektroner) som binder ihop de båda kolatomerna. I en trippelbindning är det tre elektronpar (6 elektroner) som binder ihop de båda kolatomerna.

Vad är alkaner alkener och alkyner?

Alkaner som man har lagt till en eller flera dubbelbindningar mellan två kolatomer till kallas alkener och sådana som har fått en eller flera trippelbindningar kallas alkyner.

Vad menas med alkyn?

En alkyn är inom organisk kemi ett omättat kolväte med en trippelbindning. Den generella summaformeln är CnH2n–2. Alkyner har systematiska namn som slutar på -yn.

Var i naturen hittar vi alkaner?

Metan finns i stort sett överallt. Idisslande djur som kor och får producerar metan i sitt matsmältningssystem och rapar ut stora mängder i atmosfären. Metan produceras också av bakterier, när växtmaterial jäser och multnar i frånvaro av syre.