:

Hur gammal måste man vara för att öppna ett sparkonto?

Innehållsförteckning:

  1. Hur gammal måste man vara för att öppna ett sparkonto?
  2. Hur öppnar man ett Ungdomskonto?
  3. Vad är enkla sparkontot?
  4. Vad händer med Ungdomskonto när man fyller 18?
  5. Kan mina föräldrar se mitt bankkonto?
  6. Får mina föräldrar ta min lön?

Hur gammal måste man vara för att öppna ett sparkonto?

Det finns ingen åldersgräns för tjänsterna utan föräldrarna bestämmer i vilken ålder barnet självständigt får använda banktjänster. Föräldrarna ansvarar för barnets användning av tjänsterna. Vårdshavarna avtalar sinsemellan om vilka konton och tjänster de vill öppna för sitt minderåriga barn.

Hur öppnar man ett Ungdomskonto?

Via bankkontor Om du är under 21 år kan du öppna ett Ungdomskonto i banken. Kontot kan du använda för att sköta dina betalningar. Du kan även koppla ett bankkort till kontot.

Vad är enkla sparkontot?

Med Enkla sparkontot kan du spara lite varje månad eller göra engångsinsättningar – valet är ditt. Med Enkla sparkontot binder du inte ditt sparande på något sätt. Passar för ett buffertsparande och skapandet av ett buffertkonto. Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Vad händer med Ungdomskonto när man fyller 18?

För dig som fyllt 18 år. När du fyllt 18 år kan du bli Nyckelkund helt utan kostnad. Du får en rad tjänster som gör att du kan sköta din ekonomi själv. Bland annat får du ett privatkonto som du kan anmäla till kontoregistret och få utbetalningarna från till exempel CSN direkt på ditt konto.

Kan mina föräldrar se mitt bankkonto?

Från det att du fyller 18 år är det bara du som kan se och hantera dina konton eller annat sparande. En fullmakt gör det möjligt för dina föräldrar eller någon annan att komma åt dina konton. Det är praktiskt om du till exempel ska ut och resa.

Får mina föräldrar ta min lön?

Dina föräldrar, i egenskap av dina förmyndare, förvaltar dina pengar och kan bland annat bestämma hur pengarna ska sparas eller användas. Detta gäller som huvudregel även pengar som du själv har tjänat på ditt sommarjobb.