:

Kan man äta mögliga grönsaker?

Innehållsförteckning:

  1. Kan man äta mögliga grönsaker?
  2. Hur utvecklas mögel?
  3. Kan man bli sjuk av möglig mat?
  4. Vad kan hända om man äter mögel?
  5. Hur kan man förhindra mögelangrepp?
  6. Vad behöver mögel för att kunna växa?

Kan man äta mögliga grönsaker?

Livsmedelsverkets rekommenderar att man allmänt sett bör undvika att äta mögliga livsmedel. Men små mögelangrepp kan man ofta bara ta bort. Ytligt och begränsat mögel på grönsaker skär man bort med god marginal. Om det har gått på djupet eller spridit sig så är det bäst att kassera hela grönsaken.

Hur utvecklas mögel?

För tillväxt av mögel krävs Är materialet torrt och den relativa luftfuktighet lägre än 75 % kan inget angrepp utvecklas. Om den relativa luftfuktigheten blir 100 % en längre tid begränsas mögelpåväxten. Vid så hög fuktbelastning bildas en vattenfilm vilket gynnar rötsvampar, jästsvampar och bakterier.

Kan man bli sjuk av möglig mat?

Mögelgifter i mat kan ge olika negativa hälsoeffekter hos människor. Dessa kan vara både akuta, som till exempel magsjuka, och sådana som uppstår efter längre tid, till exempel lever- och njurskador samt cancer. I Sverige är det mycket ovanligt att maten innehåller så höga halter mögelgifter att vi blir akut sjuka.

Vad kan hända om man äter mögel?

Även om det är en liten risk att man blir ordentligt sjuk av att äta mögel via maten så är det ingenting du bör göra i stor utsträckning. Om du är allergisk mot mögel, har nedsatt immunförsvar eller om du utsätts för mögel under en längre period, så löper du större risk för att drabbas av lever- och njurskador.

Hur kan man förhindra mögelangrepp?

Håll ditt hem torrt och välventilerat och undvik mögelsvamp.

  1. Torka inte kläder inomhus. Se till att du hänger ut tvätten till tork, eller använd en torktumlare med frånluft i stället för att torka kläder inomhus.
  2. Håll samma temperatur i hela bostaden. ...
  3. Se upp med fukt. ...
  4. Se till att ventilationen fungerar.

Vad behöver mögel för att kunna växa?

Fukt (t. ex. vattenläckage, hög luftfuktighet) Tillräckligt med tid (Finns alla förutsättningar, så dröjer det mellan 24-48 timmar innan mögel börjar växa fram)