:

Vad är det för fel på palmolja?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är det för fel på palmolja?
  2. Är palmolja transfett?
  3. Kan man få cancer av palmolja?
  4. Varför är palmolja inte bra för miljön?
  5. Vad är Salolja?
  6. Var hittar man transfetter?
  7. Vilka är de nyttiga fetterna?
  8. Hur påverkas människor av palmolja?
  9. Vad är positivt med palmolja?
  10. Vad får Palmoljeplantager för konsekvenser?

Vad är det för fel på palmolja?

Ur hälsosynpunkt är det palmoljans höga innehåll av mättat fett och då speciellt den mättade fettsyran, palmitinsyra, som gör att den är omdiskuterad. För högt intag av mättat fett kan leda till en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Ren palmolja innehåller cirka 40 procent palmitinsyra.

Är palmolja transfett?

Eftersom palmolja i stort sett inte innehåller transfett och samtidigt har de efterfrågade tekniska egenskaper blev oljan en bra lösning på att minska och ta bort transfett ur livsmedel.

Kan man få cancer av palmolja?

Ett högt intag av palmolja har även associerats med ökad cancerrisk. Vid upphettning av palmolja och andra vegetabiliska oljor bildas ämnen som kan öka risken för cancer. Det behövs dock ett högt intag under många år för att detta ska ha en praktisk betydelse.

Varför är palmolja inte bra för miljön?

Skövlingen av regnskog till förmån för palmoljeproduktion leder till större utsläpp av växthusgaser än vad FN:s klimatpanel tidigare beräknat. För varje hektar regnskog som omvandlas till oljeplantage frigörs 174 ton kol, där mestadelen går rakt ut i luften i form av koldioxid.

Vad är Salolja?

Vad är Salolja? Shorea robusta, eller salträd. Salolja kommer är från Salträdets frukts kärna, dvs så är det fröet som oljan kommer ifrån. Innan dess har kärnan krossats och sedan ångkokats, där efter extraheras oljan ut.

Var hittar man transfetter?

Den främsta källan till transfett är i stället de mycket små mängder som finns naturligt i mjölkprodukter och i kött från kor och får. Även om vi i Sverige äter mycket av mjölkprodukter blir det totalt en liten mängd transfett.

Vilka är de nyttiga fetterna?

De flesta skulle behöva minska på det mättade och öka på det fleromättade och enkelomättade fettet. De fetter vi bör äta mer av finns till exempel i fisk, rapsolja, olivolja och nötter.

Hur påverkas människor av palmolja?

Palmolja består till stor del av den mättade fettsyran palmitinsyra som i flertalet stora vetenskapliga litteraturgenomgångar ger ökade nivåer av LDL-kolesterol. LDL är känt som det dåliga kolesterolet och har en benägenhet att bilda plack i våra blodkärl.

Vad är positivt med palmolja?

När transfett ifrågasattes, på 1990-talet, ersattes den ofta med palmolja. Några fördelar med palmoljan är också den neutrala smaken, hållbarheten och att den inte innehåller några allergener. Palmoljan är också svårt att ersätta för att den ger så stor avkastning jämfört med andra oljor.

Vad får Palmoljeplantager för konsekvenser?

När tropikskogen omvandlas till palmoljeplantager bidrar det till stora utsläpp av växthusgaser. När plantager som anlagts på torvmarker i Indonesien och Malaysia odlas upp genom dränering, frigörs enorma mängder markbundet kol som koldioxid och bidrar till den globala uppvärmningen.