:

Hur bor en kobra?

Innehållsförteckning:

  1. Hur bor en kobra?
  2. Hur mycket väger en kobra?
  3. Vilken familj räknas Glasögonorm?
  4. Hur farlig är kungskobra?
  5. Hur ser en kobra ut?
  6. Vad äter en kobra?
  7. Vad betyder kobra?

Hur bor en kobra?

Till skillnad från andra kobror kan kungskobran förflytta sig i upprätt, hotande läge. Enda ormen som bygger bo, där de lägger sina ägg, ett bo som de sedan försvarar tills äggen kläcks.

Hur mycket väger en kobra?

Kungskobra (Ophiophagus hannah) är världens största giftorm och kan bli upp till 6 meter lång och 3 decimeter bred vid halsen. Eftersom de i allmänhet är slanka väger de sällan mer än 9 kilo.

Vilken familj räknas Glasögonorm?

Glasögonorm

Systematik
UnderordningOrmar Serpentes
FamiljGiftsnokar Elapidae
SläkteNaja
ArtGlasögonorm N. naja

Hur farlig är kungskobra?

Kungskobrans gift angriper offrets nervsystem och orsakar snabbt svår värk, synrubbningar, yrsel och förlamning. Under följande minuter sker en kardiovaskulär kollaps och offret faller i koma. Strax efter inträder döden på grund av andnöd. Det finns två typer av serum för att bota förgiftning orsakad av kungskobror.

Hur ser en kobra ut?

Den mest kända spottkobraarten är förmodligen den svarthalsade kobran (Naja nigricollis) och Naja ashei. Dessa finns i olika länder runt om i Afrika. Då kobrorna blir skrämda eller uppretade reser de framkroppen, breder ut halsen till en ansenlig sköld och väser.

Vad äter en kobra?

Födan består mestadels av grodor, möss, råttor, fåglar och ödlor, ibland även andra ormar. Världens längsta giftorm är kungskobran (Ophiophagus hannah) där man påträffat exemplar som varit över 5 meter långa.

Vad betyder kobra?

Kobra kan syfta på: Kobra (orm) – flera ormarter i familjen giftsnokar. Kobratelefonen – en telefonmodell. Kobra (TV-program) – ett kulturprogram på SVT .