:

Hur ska bokföring förvaras?

Innehållsförteckning:

  1. Hur ska bokföring förvaras?
  2. Hur spara bokföring?
  3. Vilka dokument ska arkiveras?
  4. Vilket år kan man kasta bokföring 2022?
  5. Hur ska bokföring arkiveras?
  6. Måste man bokföra i datumordning?
  7. Hur i vilken form bokföringsunderlag ska förvaras?

Hur ska bokföring förvaras?

2 § BFL). Det innebär att räkenskapsinformationen ska förvaras och transporteras på ett sådant sätt att den inte riskerar att förstöras eller förkomma (BFNAR 2013:2 punkt 8.1). Av kommentaren till punkten framgår att det inte finns något generellt krav på att räkenskapsinformation ska förvaras i ett säkerhetsskåp.

Hur spara bokföring?

Räkenskapsinformationen måste sparas i 7 år efter det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. Det innebär för ett företag med räkenskapsår 1/7-30/6 att räkenskapsinformationen måste sparas i 7 år och 6 månader. Bestämmelser om hur lång tid bokföringen måste sparas finns i 7 kap. bokföringslagen.

Vilka dokument ska arkiveras?

Dokument som borde sparas Det är en lång lista på dokument som man borde spara, bland annat: protokollen med bilagor. årsberättelser och verksamhetsplaner. inkommen korrespondens.

Vilket år kan man kasta bokföring 2022?

Tips: Nu kan du slänga bokföringen från 2012. Numera behöver man bara spara på bokföring, verifikationer och annat räkenskapsmaterial liksom övrigt underlag för deklarationer i sju år efter det kalenderår som ett företags räkenskapsår löpt ut.

Hur ska bokföring arkiveras?

Räkenskapsinformationen ska bevaras så den är i vanlig läsbar form eller i mikroskrift. Skyldigheten att arkivera information uppstår så fort det finns någon räkenskapsinformation att spara, det vill säga i samband med att den första verifikationen kommer till.

Måste man bokföra i datumordning?

Detta är något som togs bort 1 Januari 2000 med den nya bokföringslagen, dock ska verifikationerna bokföras i rätt datum. Har du ett kvitto för ett köp som gjordes 2019-06-01 så ska den bokföras 2019-06-01 även om det har gått en månad sedan köpet gjordes och flera verifikationer har gjorts under denna tid.

Hur i vilken form bokföringsunderlag ska förvaras?

Om bokföringen presenteras elektroniskt så ska fakturorna sparas i elektronisk form. Om bokföringen istället presenteras i pappersformat skall även fakturorna sparas i pappersform.